Aktualizacja strony została wstrzymana

Sądy rabiniczne zajmą się nieżydami

INFO: Nowa ustawa zezwalająca izraelskim państwowym sądom rabinicznym na nakładanie sankcji na nieizraelskich mężów, którzy odmawiają rozwodu swoim żonom i są obecni w Izraelu, została przyjęta przez Kneset.

Prawo jest postrzegane jako kontrowersyjne, ponieważ rozszerza jurysdykcję państwowych sądów rabinicznych na osoby niebędące obywatelami na wysoce drażliwą kwestię odmowy rozwodu, chociaż kilku centrowych posłów pracowało nad złagodzeniem warunków prawa w komisji parlamentarnej.

Źródło: www.jpost.com

Opracował: BL

Za: korwin-mikke.pl (28-06-2018) | http://korwin-mikke.pl/bliski_wschod/zobacz/sady_rabiniczne_zajma_sie_niezydami/166448

Skip to content