Polski IPN będzie ścigał za kłamstwa o Żydach, a przy kłamstwach o Polakach uchyli się

Co mogę napisać innego, niż zostało napisane i powiedziane na gorąco? Nic, poza tym, że dołączam do chóru „antysemitów” i „oszołomów”, którzy nie zostawiają suchej nitki na PiS. Nie da się tego w żaden sposób obronić, ani politycznie, ani przez pryzmat polskiej racji stanu i prawdy historycznej. Po serii kuriozalnych decyzji i więcej niż tragikomicznych zachowań w wykonaniu PiS, niestety przekładających się na kompromitację Polski, mamy gorszy stan niż na starcie. PiS i rząd najpierw wykrzyczeli całemu światu, że kłamstwa o Polsce to zbrodnia, a potem pod wpływem żydowskich i amerykańskich nacisków wprowadzili zapisy, które kłamstwa o Polsce czynią bezkarnymi.

Taka krótka ocena stanu rzeczy w zupełności wystarczy, resztę można sobie doczytać w Internecie, jeśli ktoś jeszcze nie ma dość masochizmu po występach polskich „orłów” na MŚ w Rosji. Zamiast powtarzalnej publicystyki, swoim zwyczajem chciałbym się ściśle odnieść do przepisów prawa, jakie zostało właśnie przez sejm uchwalone, bo tu mamy czarno na białym pokazane, jak Polska pada na kolana. Czego konkretnie dotyczy nowelizacja nowelizacji ustawy o IPN? Zabieg prawny jest bardzo prosty, niczym konstrukcja cepa. Po prostu polski ustawodawca wykastrował dwa najistotniejsze zapisy i w związku z tym musiał znowelizować jeden artykuł, który tych zapisów dotyczył:

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5, 369 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:
1)art. 45a otrzymuje brzmienie:
„Art. 45a. Prokurator oddziałowej komisji wszczyna śledztwa w sprawach o przestępstwa określone w art. 54 i art. 55.”;
2) uchyla się art. 55a i art. 55b.

Jak to się przekłada na rzeczywistość i szarego człowieka? Równie trywialne. Art. 55 ustawy to nic innego jak podstawa prawna do ścigania tak zwanego „kłamstwa oświęcimskiego”, czyli podważanie zbrodni dokonanych na narodzie żydowskim. Art. 55a i 55b były bliźniaczymi zapisami do art. 55, ale dotyczyły kłamstw na temat udziału Polski w zbrodniach holokaustu i odpowiedzialności za niemieckie obozy koncentracyjne. Szybko okazało się, że co jest dobre dla narodu wybranego, dla gojów jest zakazane i pod naciskami Żydów polski ustawodawca tak oto „znowelizował” ustawę o IPN:

Treść ustawy przed nowelizacją:

Art. 55. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa
w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok
podawany jest do publicznej wiadomości.

Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub
Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione
przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia
międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców
wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U.
z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko
pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza
odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze
pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega
grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1
i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia
czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz
cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.

Treść ustawy po nowelizacji:

Art. 55. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa
w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok
podawany jest do publicznej wiadomości.

Wszystko, co jest kłamstwem na temat Żydów, będzie ścigane nadal przez polskich prokuratorów z IPN, wszystkie kłamstwa na temat Polski mocą polskiej ustawy zostały uznane za bezkarne. Zniosę wiele, tylko błagam niech PiS się zamknie, niech nawet nie próbuje otwierać dzioba i bredzić o „wstawaniu z kolan”.

Matka Kurka

Za: kontrowersje.net (2018-06-27) | http://kontrowersje.net/polski_ipn_b_dzie_ciga_za_k_amstwa_o_ydach_a_przy_k_amstwach_o_polakach_uchyli_si

Skip to content