Była prezydent Irlandii: chrzest jest pogwałceniem praw dziecka

Znana z antyklerykalnych przekonań była prezydent Irlandii Mary McAleese powiedziała, że chrzest jest… pogwałceniem podstawowych praw dziecka. Jej zdaniem, sakrament czyni z dziecka osobę „od małego żyjącą w posłuszeństwie”.

Sprawująca urząd w latach 1997-2011 McAleese jest znana z jawnego okazywania wrogości wobec Kościoła. Tym razem uderzyła w sakrament chrztu. Jej zdaniem ochrzczenie przez rodziców swojego dziecka jest ingerencją w jego wolną wolę. Kościół bowiem za pomocą chrztu „czyni z dziecka nieletniego poborowego, który od małego żyje w posłuszeństwie” – twierdzi polityk.

– Nie możesz narzucić dwutygodniowemu dziecku zobowiązań, które obligują go na całe życie, a których warunków ono jeszcze nie zna. Nie możesz następnie mówić mu, że jest do tego czy owego zobligowane, bo w rzeczywistości ono się na to nie pisało – mówiła w wywiadzie dla irlandzkiego „The Times”.

Dodatkowo zaznaczyła, że „żyjemy w czasach walki o prawa mniejszości, demokrację, wolność wyboru płci, wyznania czy sposobu życia. Kościół jeszcze nie dorósł do tych wartości”. McAleese zaznaczyła, że jej zdaniem prawo do osiągnięcia samoświadomości jest najważniejsze i nie może być wypierane przez żadne próby narzucania „dogmatycznego myślenia”.

Kościół uzasadnia chrzczenie najmłodszych w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa”.

O Sakramencie Chrztu wyraził się bardzo precyzyjnie św. Grzegorz z Nazjanzu: „Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga (…) Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”. Logiczne zatem jest, że katoliccy rodzice, chcąc dla swojego dziecka jak najlepiej, włączają je do wspólnoty wierzących na wczesnym etapie życia.

Z kolei poglądy byłej prezydent Irlandii (wybranej przez społeczeństwo) pokazują, że wynik niedawnego referendum aborcyjnego nie może rodzić zdziwienia, ale stanowi konsekwencję dłuższego procesu sekularyzacji tamtejszego społeczeństwa.

Źródło: lifesitenews.com

PR

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-06-26) | https://www.pch24.pl/byla-prezydent-irlandii--chrzest-jest-pogwalceniem-praw-dziecka,61195,i.html

Skip to content