Hierarcha wzywa prezydenta Białorusi, aby zatrzymał promocję propagandy LGBT

Aktualizacja: 2018-06-22 2:46 pm

Abp Tadeusz Kondrusiewicz skierował list otwarty do prezydenta Aleksandra Łukaszenki, w którym apeluje o wprowadzenie regulacji zabraniających promowania postaw homoseksualnych oraz ideologii gender. Zapisy miałyby zostać uwzględnione w tworzonej właśnie ustawie poświęconej „walce z przemocą domową”.

„Mam wielką nadzieję na to, że białoruskie prawodawstwo postawi jeszcze wyraźniejszą przeszkodę propagandzie nietradycyjnych zachowań seksualnych, afiszowaniu i pozytywnemu prezentowaniu sodomicznego trybu życia” napisał abp Tadeusz Kondrusiewicz, zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi. Hierarcha apeluje do prezydenta Aleksandra Łukaszenki o wsparcie walki z promocją postaw homoseksualnych i ideologii gender. Nowe regulacje chroniące moralność mogą zostać włączone do ustawy „o walce z przemocą domową”.

Nowe prawo ma wejść na Białorusi w 2019 roku i przewiduje m.in. zakaz stosowania przemocy wobec dzieci. W tym rozwiązaniu prawnym jasno określone zostały definicje molestowania czy przemocy ekonomicznej. Białoruskie MSW wespół z ONZ prowadzi jednak również program dotyczący walki z przemocą domową, który przemyca rozwiązania prawne wspierające propagandę LGBT oraz promocję ideologii gender. Sprzeciwia się temu abp Tadeusz Kondrusiewicz, który zwraca uwagę na zagrożenie i apeluje o poszerzenie zapisów ustawy, które będą chroniły przed propagowaniem postaw homoseksualnych.  

Hierarcha chciałby, aby przy tworzeniu ustawy o przemocy domowej, konsultowano się z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich. W liście do prezydenta zwraca uwagę na konieczność wsparcia wartości rodzinnych. „Dyskusja nad tak ważnymi dla naszego społeczeństwa projektami ustaw powinna toczyć się z udziałem przedstawicieli wyznań tradycyjnych dla Białorusi, które od wieków propagują fundamentalne wartości rodzinne. Uczą one takich relacji pomiędzy członkami rodziny, które wykluczają przemoc.”

Abp Kondrusiewicz w swoim liście zwraca uwagę, że obecna ustawa powstaje w czasie, kiedy na świecie występują silne i agresywne nurty propagujące walkę z wartościami chrześcijańskimi. Dodaje, że właśnie dlatego potrzebne są w ustawie zapisy, które postawiłyby tamę tym niszczącym rodzinę ideologiom.

„Oczywistym jest, że podczas wszelkich zmian prawa należy kierować się interesem narodowym i brać pod uwagę wartości duchowe ludu białoruskiego. A nie iść w ślad zgubnych sekularystycznych tendencji, w tym ideologii gender, która prowadzi do zniszczenia tradycyjnej rodziny. Dlatego mam wielką nadzieję, że białoruskie prawodawstwo postawi jeszcze wyraźniejszą przeszkodę propagandzie nietradycyjnych zachowań seksualnych, afiszowaniu i pozytywnemu prezentowaniu sodomicznego trybu życia” – zaznacza w liście otwartym zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi.

Adam Białous

WMa

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=102280 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]