Termin „małżonek” także dla osób tej samej płci! Skandaliczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Aktualizacja: 2018-06-5 12:16 pm

Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił decyzję, na mocy której terminu „małżonek” będą mogły używać osoby żyjące w tzw. homomałżeństwach. Jak zaznacza Instytut Ordo Iuris, jest to jawne pogwałcenie nie tylko polskiego, ale także europejskiego prawa.

„Pojęcie małżonka w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin obejmuje małżonków tej samej płci” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Trybunału.

Z wielkim zaniepokojeniem oczekiwano na decyzję dotyczącą nazwania współmałżonkiem osoby, która zawarła pseudozwiązek małżeński z osobą tej samej płci. Taka osoba, jako obywatel Unii Europejskiej, będzie teraz mogła używać zwrotu „współmałżonek” w odniesieniu do swojego partnera. Decyzja Trybunału jest jawną próbą narzucenia drogą legislacyjną kolejnego elementu ideologii gender państwom członkowskim UE.

„Wyrok C-673/16 #Coman stanowi oczywiste przekroczenie kompetencji UE. Uderza też w porządek konstytucyjny PL oraz prawa szeregu państw członkowskich UE” – skomentował na Twitterze sprawę mec. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris.

Prezes Ordo Iuris wezwał także do reakcji przedstawicieli naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaznaczył też, że definiowanie przepisów prawa rodzinnego w skali Unii Europejskiej jest niezwykle niebezpieczne.

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym Rumunii wywołało wystąpienie Relu Adraina Comana wraz z Robertem Clabournem Hamiltonem do organów administracyjnych o wydanie dokumentów potrzebnych do tego, aby para mogła legalnie pracować i przebywać na terenie wspomnianego państwa przez okres przekraczający trzy miesiące. Ich argumentacja opierała się na stwierdzeniu, że rzekomo – zgodnie ze wspomnianą dyrektywą – wyżej wymienieni są „współmałżonkami”.

Warto przy tej okazji pamiętać, że Konstytucja RP jest aktem prawnym wyższego rzędu niż dokumenty prawa międzynarodowego. Również mec. Kwaśniewski wskazał, że na razie wyrok europejskiego trybunalu nie wpłynie na prawo krajowe.

Źródło: własne PCh24.pl / twitter.com

RoM, PR

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101969 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]