Żydowski atak na Polaków przybiera na sile. Już jesteśmy odpowiedzialni za śmierć pół miliona Żydów. Co będzie dalej?

Aktualizacja: 2018-05-13 11:57 am

Najnowsze badania wskazują, że Polacy są odpowiedzialni za śmierć ponad pół miliona Żydów – można przeczytać na anglojęzycznym portalu „The Jerusalem Post.” Autorzy powołują się na najnowsze badania z naszego kraju. Atak na Polskę trwa i przybiera na sile.

Jeszcze do niedawna podawano, że obywatele II RP zamordowali w czasie II Wojny Światowej ok. 2,500 Żydów. Taką wersję prezentował m.in. Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

Warto wspomnieć, że w Jad Waszem wyróżniono nazwiska ponad 6,700 Polaków, którzy z poświęceniem życia ratowali osoby wyznania mojżeszowego.

Dotychczasowe szacunki są jednak coraz częściej podważane. Efraim Zuroff z Centrum Szymona Wiesenthala oświadczył, że należy bardziej mówić o wielu tysiącach ofiar.

Jego słowa przybrały realną formą w liczbach, które ponoć znajdują się w opasłym dziele pt. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski.

Wynika z nich, że Polacy są odpowiedzialni za śmierć przynajmniej pół miliona Żydów. Nie jest to pełna liczba, ponieważ obszar badań, jaki został uwzględniony w książce, nie pokrywa wszystkich terenów II Rzeczpospolitej.

Jeżeli tendencja się utrzyma, to już niedługo Polska zostanie obwiniona o śmierć miliona Żydów. Pierwszego września prawdopodobnie dowiemy się, że to Rzeczpospolita wymyśliła Holocaust i wprawiła w ruch przemysł zagłady. Ofiar polskich oprawców będzie więcej, niż tych, które na sumieniu ma naród niemiecki.

W całej tej sytuacji konsternację może budzić działalność, a właściwie jej brak, polskich władz. Nasza dyplomacja właściwie nie reaguje na oskarżenia o współodpowiedzialność Polaków za Holocaust ani na szybko rosnącą liczbę osób, które zginęły z ręki Polaków.

Żydowski przekaz jest znacznie bardziej skuteczny, a powielany w języku angielskim szybko dociera do ludzi w różnych zakątkach świata. W artykule zamieszczonym na portalu „The Jerusalem Post zamieszczono również bardzo obszerną krytykę ustawy o IPN, która kara więzieniem za oskarżanie narodu polskiego o zbrodnię Holocaustu.

Źródło: jpost.com/Twitter

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101605 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]