Kardynał Maradiaga z Hondurasu, odrzucając wezwania Papieża i niezmienną Naukę Kościoła: „Nie mogę odmówić Komunii św. proaborcyjnym politykom”

Kardynał Oscar Andres Rodriguez Maradiaga z Hondurasu, publicznie sprzeciwił się wezwaniom Papieża o nie udzielanie Komunii św. proaborcyjnym politykom.
Kardynał Maradiaga, w wywiadzie dla pisma Time, zapytany wprost o wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Brazylii słowa wspierające działania biskupów meksykańskich wzywających do odmowy udzielania Komunii św. proaborcyjnym politykom, powiedział, że „nie może odmówić udzielenia im [proaborcyjnym politykom]” Komunii św.
Na pytanie dziennikarza czy zgadza się on „z biskupami, którzy odmawiają Komunii świętej tym [proaborcyjnym] politykom?”, kardynał Maradiaga odpowiedział: „A kim ja jestem, bym mógł odmówić człowiekowi Komunii świętej? Nie mogę. W tradycji teologii moralnej jest zawarte, że nawet jeśli wiem, że osoba żyje w ciężkim grzechu, nie mogę przedsięwziąć publicznego działania przeciwko niej. Byłoby to skandalem czynionym przeciwko tej osobie. Tak, osoba ta nie powinna przystępować [do Komunii], ale [jeśli już przystąpi, to] ja nie mogę jej odmówić.”

Słowami tymi kardynał pokazał, iż zupełnie nie zgadza się z przypomnieniami papieża Benedykta XVI, iż Komunia święta powinna być odmówiona osobie, o której wiadomo, że żyje w grzechu ciężkim. W przypadku polityków proaborcyjnych, którzy swoim osobistym życiem i publicznymi działaniami promują grzech i przyczyniają się do legalizacji zbrodni ludobójstwa nienarodzonych, sytuacja jest klarowna i decyzja ta powinna być podjęta przez księdza udzielającego Komunii świętej.
Kardynał Maradiaga ukazał również w jak najgorszym świetle stan swojej wiedzy odnośnie do Nauki Kościoła, która zawsze i niezmiennie głosiła konieczność ochrony Ciala Chrystusa przed profanacją i niegodnym Jego przyjmowaniem. Czy to świadomie czy też nie, kardynał wprowadza wiernych w błąd i sam staje się źródłem najgorszego skandalu, zniekształcając prawdziwą Naukę Kościoła, w tym jasne przepisy kościelne [Prawo Kanoniczne, p. 915], normujące to zagadnienie.

 

Kardynał Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, S.D.B., jest Salezjaninem i ma 64 lata. Wyświęcony został przed 36 laty, jest biskupem od 28 lat, a insygnia kardynalskie otrzymał w 2001 roku od papieża Jana Pawła II.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Skip to content