Poseł Jacek Wilk o bierności władz w sprawie 447: absolutna kompromitacja

Aktualizacja: 2018-05-13 11:12 am

To może być największy problem Polski od czasów II wojny światowej – powiedział poseł Jacek Wilk w kontekście przyjęcia przez Stany Zjednoczone senackiej ustawy 447, wspierającej nieuzasadnione roszczenia majątkowe międzynarodowych organizacji żydowskich.

– To, co się wydarzyło w tej sprawie to absolutna kompromitacja – stwierdził parlamentarzysta w odniesieniu do poczynań polskich władz w kwestii groźnej dla Polski ustawy. Zanegował uspokajające twierdzenia mające świadczyć o „bezzębności” nowych amerykańskich przepisów w stosunku do Polski. – To podejście jest absurdalne, bo ono zakłada że nasze władze uważają, że Amerykanie robią pewne rzeczy bez sensu i zupełnie bez potrzeby. Zacznijmy od tego, że jeśli tak poważne państwo jak Stany Zjednoczone przyjmuje tego typu ustawę, to nie dla żartu, tylko dlatego że ma konkretny cel – powiedział.

Jaki to cel? Otwarcie formalnej drogi do nacisków na uczestników konferencji w Terezinie. Reprezentowane tam państwa (w imieniu Polski – ówczesny szef MSZ Władysław Bartoszewski) rozmawiały o kwestii mienia należącego niegdyś do ofiar holokaustu. Ustawa mówi, że Stany Zjednoczone będą wspierać roszczenia organizacji domagających się rekompensat za majątek pozbawiony spadkobierców, zgodnie z prawem przejmowany przez państwa.

Udawanie teraz, że nie będą szły za tym żadne kroki jest bzdurą, zwłaszcza, że ten proces ciągnie się już od wielu lat. Kolejne kroki w tym kierunku są czynione bardzo konsekwentnie i można się spodziewać – z absolutną pewnością – że będą czynione dalsze – przewiduje Wilk.

Parlamentarzysta nie ma wątpliwości, że Amerykanie dysponują szerokim wachlarzem możliwości wpływania na Polskę.

Było to widać dobrze np. w Szwajcarii, kiedy kilka lat temu była sprawa dotycząca kont w szwajcarskich bankach, na których były środki osób zmarłych w czasie II Wojny Światowej. USA zagroziły wówczas zamrożeniem aktywów szwajcarskich w Stanach Zjednoczonych i Szwajcaria czym prędzej zmieniła prawo w odpowiedni sposób. Zmiękczono wtedy tajemnicę bankową itd. Jeżeli więc Szwajcarzy byli zmuszeni do tego, żeby ulec, to nie ma wątpliwości, że i na Polskę znajdą się odpowiednie środki nacisku, żeby nasze prawo zmienić w tym kierunku, w jakim chcą tego Stany Zjednoczone – przypomniał poseł.

Przerażające jest to, że polski rząd, polska dyplomacja, funkcjonariusze polityki zagranicznej właściwie nie zrobili w tym kierunku nic. Ja składałem trzy interpelacji do MSZ, premiera i ministra sprawiedliwości, aby zapytać, wyjaśnić szczegółowo czy Polska zobowiązała się w jakikolwiek sposób do wykonywania takich potencjalnych zobowiązań i czy Polska podjęła jakiekolwiek działania związane z tą ustawą. Dostałem dosyć wymijające odpowiedzi, ale wynika z nich, że nic. Więc tkwimy sobie w błogim letargu, czekamy na kolejne kroki i udajemy, że problemu nie ma – podkreślił polityk Wolności.

Jacek Wilk ocenia, że roszczenia opiewające – według różnych szacunków na kwoty od 65 do 300 miliardów dolarów mogą stanowić dla naszego państwa „największy problem od czasów II Wojny Światowej”. Tymczasem zainicjowany przez niego apel do prezydenta Trumpa poparło… czterech posłów RP.

Temat uchodzi za jakiś niepoprawny politycznie, niewygodny. Jest u nas obawa przed mówieniem czegokolwiek, co dotyczy kwestii związanych z restytucją mienia po obywatelach Polski narodowości żydowskiej. Posłowie po prostu się tego boją. Uważają, że ktoś ich od razu weźmie za antysemitów – stwierdził Wilk.

Źródło: dorzeczy.pl

RoM

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101590 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]