Alfie Evans. Śmierć niewinnego dziecka ponurym symbolem współczesności

Aktualizacja: 2018-04-28 2:57 pm

Źegnaj maluchu. Poruszyłeś nasze serca i dałeś nam sygnał do walki. Walczyliśmy o Ciebie ze światem, który całkowicie zbrukał zasady panujące w cywilizacji życia. Twoja śmierć, maluszku, nie pozostanie jednak bez echa. Zmienimy świat na lepsze, dzięki przykładowi heroicznej walki, którą podjąłeś wraz ze swoimi dzielnymi rodzicami.

Wiele przez ten tydzień powiedziano o godności ludzkiego życia. O podeptanym szacunku do życia. O niechęci wobec zasady świętości rodziny, która jako jedyna ma prawo, w dramatycznych sytuacjach, podejmować dramatyczne decyzje. O totalitarnym państwie, które pod przykrywką demokracji i wolności skazało Cię na śmierć.  O nowej okrutnej kaście rządzącej, w skład której wchodzą lekarze, sędziowie i urzędnicy, uzurpujący sobie prawo do decydowania o ludziach jak o zwierzętach. O celebrytach, którzy gotowi są ruszyć w bój za prawem do zabijania dzieci, za kampanią promującą adopcję psów czy pszczół, za hasłami nawołującymi do niezabijania karpi w wigilię, a nie potrafią ruszyć palcem dla takich jak Ty, Alfie.

Wielu ludzi, dotychczas uśpionych, przebudziło się dzięki Tobie, Alfie. Dostrzegli ponurość świata w którym żyją i już nie spoczną, gdy kolejne dziecko będzie potrzebować pomocy. Wiele osób dobrej woli, poruszonych walką Twojej rodziny przybyło w miejsca wyznaczone przez innych ludzi, by pokazać solidarność z Tobą, i znów zaczęło się modlić. Za Ciebie i Twoją rodzinę, nieustannie do modlitw nawołującą.

Twoja rodzina przypomniała nam wszystkim, na czym polega miłość. Na bezwarunkowym oddaniu. Na gotowości do poniesienia wszelkich konsekwencji dla tej miłości. Przypomniała nam naturalny porządek, gdy matka nieustannie trwała przy Twoim łóżku, a ojciec wytrwale walczył o Ciebie, i o lepszy świat.

Ci wszyscy, którzy poruszeni odruchem sumienia poczuli solidarność z Twoją piękną rodziną, zobaczyli też, gdzie jeszcze trwa jedyna prawdziwa cywilizacja – cywilizacja życia, cywilizacja chrześcijańska. Mogłeś bowiem liczyć na modlitwy katolików z Włoch i z Polski – z krajów, w których jest bardzo wiele mankamentów, ale w których wciąż, gdzieniegdzie, trwa Chrystusowa Wiara.

„Mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć” – ten wers z Ewangelii powtarzali internauci w całej Europie. Tak jak dwa tysiące lat temu tak i dziś obowiązuje bowiem bezduszne prawo, które skazuje na śmierć niewinnych. Uświadomienie sobie tego, dla wielu może stać się wręcz doświadczeniem pokoleniowym. I zmienić ich życie.

Twoich oprawców osądzi prawdziwie sprawiedliwy Sędzia, do którego modlimy się, by błogosławił Twoim bohaterskim rodzicom w najbliższych dniach i tygodniach. Oni nigdy Cię nie zapomną, to oczywiste. My też nie zapomnimy o Tobie – bo wypiszemy Twą historię na sztandarach walki o cywilizację życia. A i „lekarze” z liverpoolskiego szpitala oraz sędziowie z Wielkiej niegdyś Brytanii nie zapomną o Tobie. Będziesz im się śnił po nocach – raz jeszcze na tych łamach zacytujmy słowa poetki Barbary Gruszki-Zych – „z lufą szpitalnych korytarzy przystawioną do skroni, którą całowali matka, ojciec i Bóg”.

Ojciec, matka i Bóg – to trzy słowa, o których współczesna antycywilizacja każe nam zapomnieć. Gdyż stanowią o porządku świata – doczesnego i wiecznego. Wraz ze swoją rodziną udowodniłeś Alfie, że to wciąż najważniejsze słowa.

Teraz czeka na Ciebie nowa Rodzina.

~

Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony,
On wezwał ciebie do królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu
Po ciebie wyjdzie litościwa Matka.

Krystian Kratiuk

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-04-28)

 


 

Ordo Iuris żąda, by ONZ zajęło stanowisko w sprawie Alfiego Evansa

Wykorzystując przyznany przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ specjalny status konsultacyjny Ordo Iuris wzywa Wysokiego Komisarza do spraw Praw Człowieka ONZ Zeid Ra’ad Al-Hussein’a do zajęcia stanowiska wobec szeregu naruszeń praw człowieka i praw dziecka, do jakich doszło w sprawie Alfiego Evansa.

W Wielkiej Brytanii po wielu dniach walki o życie, w nocy 28 kwietnia o 3:30 zmarł Alfie Evans, od 23 kwietnia odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Procedurę jego uśmiercenia rozpoczęto po wyczerpaniu wszelkich dróg prawnych, jakie przysługiwały rodzicom.

Ordo Iuris od grudnia 2017 roku asystowało prawnikom brytyjskim oraz rodzicom dziecka w zmaganiach prawnych oraz w poszukiwaniu szpitala gotowego do przyjęcia chłopca. Jeszcze wczoraj Tom Evans, ojciec Alfiego, dziękował prawnikom z Polski za wsparcie.

W stanowisku przedłożonym 28 kwietnia Wysokiemu Komisarzowi, Instytut Ordo Iuris przedstawia historię zmagań prawnych Alfiego Evansa i jego rodziców oraz kolejne, niekorzystne orzeczenia sądów brytyjskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stanowisko zwraca uwagę na okoliczności sprawy pominięte przez sądy i trybunały, w tym korzystne opinie badających dziecko lekarzy z Polski oraz jednoznaczną gotowość ośrodków zagranicznych (Rzym, Mediolan, Monachium) do przyjęcia dziecka w celu przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki oraz kontynuowania leczenia.

Ordo Iuris wskazuje na poważne i głębokie naruszenie międzynarodowych gwarancji praw człowieka, w tym prawa rodziców do wyboru terapii oraz decydowania o sposobie zabezpieczenia dobra dziecka, jak również prawa samego dziecka do dostępu do ochrony zdrowia i opieki medycznej w najwyższym standardzie. W opinii Instytutu wskazane zostały także liczne stanowiska Komitetu Praw Dziecka oraz Komitetu Praw Człowieka, z którymi działania brytyjskich sądów pozostają w oczywistej sprzeczności.

W stanowisku wskazano naruszenia międzynarodowych gwarancji ochrony praw człowieka, tj. art. 6, 7, 24 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, art. 3, 6, 18, 24, 27 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 5, 7, 10, 12 i 26  Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka powinien uwzględnić również stopień zaangażowania międzynarodowej opinii publicznej oraz społeczności międzynarodowej w obronę Alfiego Evansa. Ordo Iuris wskazuje, że w obronie Alfiego Evansa zaangażował się papież Franciszek, który zapewnił chłopcu lotniczy transport medyczny do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie.

W obronie chłopca stanęli także biskupi polscy, amerykańscy i brazylijscy. Prezydent Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wyrazili zaniepokojenie naruszeniem praw Alfiego Evansa. Brytyjski członek Izby Gmin, Stephen Woolfie, przedstawił projekt ustawy „Alfie’s law” mającej na celu wzmocnienie praw rodziców w podobnych sytuacjach. Lekarze zrzeszeni w The Medical Ethical Alliance z Wielkiej Brytanii potępili działania podejmowane względem chłopca przez lekarzy szpitala Alder Hey w Liverpoolu.

Zgodnie z licznymi opiniami wyrażanymi przez społeczność międzynarodową, organizacje pozarządowe i ekspertów, precedensowa sprawa Alfiego Evansa stanowi poważne zagrożenie dla korzystania z międzynarodowych gwarancji ochrony życia rodzinnego, rodzicielstwa, międzynarodowego prawa do życia oraz do najwyższego standardu ochrony zdrowia.

„Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka nie może milczeć w tej sprawie. Jego zadaniem jest stawianie czoła wyzwaniom związanym z pełną realizacją wszystkich praw człowieka i zapobieganiu ich dalszemu łamaniu na całym świecie. W tej sprawie jak w soczewce skupiają się współczesne problemy międzynarodowego systemu praw człowieka w roku 70. jubileuszu uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”_ – podsumowuje mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

Źródło: ordoiuris.pl

ged

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-04-28)

 


 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101390 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]