Petycja do prezydenta USA w/s niesprawiedliwej ustawy 447. PODPISZ! To ostatnia szansa

Na oficjalnej stronie Białego Domu, w zakładce „We the People”, dostępna jest petycja w sprawie uchwalonej ustawy 447, dotyczącej bezprawnych i niesprawiedliwych roszczeń żydowskich.  Aby Biały Dom wypowiedział się w sprawie petycji, na co ma 60 dni, trzeba zebrać minimum 100 tysięcy podpisów.

Petycja jest o następującej treści:

POTUS Donald Trump: Please do not sign incoming 447 – Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017.

Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 includes „article three” which states: the restitution of heirless property to assist needy Holocaust survivors. „Restitution of heirless property” based on tribe-ethnical background is unprecedented in the law history and will lead to havoc in many areas. In particular this act is aimed against Poland which gave shelter to so many polish citizens of jewish origin in the past. „Holocaust Organisations” claim from Poland at least sixty five billion $ of heirless property. It is unjust & unfair.

Tłumaczenie:

Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 [Sprawiedliwość DZISIAJ dla ocalałych z Holokaustu, którym nie zadośćuczyniono] zawiera „artykuł trzeci”, który mówi, że „Restytucja mienia bezspadkowego ma pomóc potrzebującym osobom ocalałym z Holokaustu”. To „przywrócenie mienia bezpadkowego” opierające się na prawach plemiennych  jest bezprecedensowe w historii prawa i doprowadzi do spustoszenia w wielu dziedzinach. Ustawa ta jest w szczególności skierowana przeciwko Polsce, która w przeszłości udzielała schronienia polskim obywatelom pochodzenia żydowskiego. Niektóre organizacje żądają od Polski co najmniej 65 miliardów dolarów z tytułu mienia bezspadkowego. Jest to bezprawne i niesprawiedliwe”

Petycja wzywająca Prezydenta Donalda Trumpa do niepodpisywania uchwalonej przez Izbę Reprezentantów Kongresu ustawy 447, podkreśla, że jest ona niesprawiedliwa, bazuje na nieznanych w historii prawa etniczno-plemiennych żadaniach i jest wymierzona przeciwko Polsce i polskiej racji stanu.

Do dnia 27 kwietnia 2018 roku Petycję podpisało prawie 4 tysiące osób. Do 22 maja br. potrzeba jeszcze 96 tysięcy podpisów. PODPISZ I TY! Trzeba wprowadzić jedynie imię, nazwisko i weryfikowalny adres emailowy.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/potus-donald-trump-please-do-not-sign-incoming-447-justice-uncompensated-survivors-today-just-act-2017

UZUPEŁNIENIE z dnia 11 maja 2018: Jak wiemy, Donald Trump, uznawany przez niektórych jako „przyjaciel Polski”, sprawujący funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych czyli „sprzymierzeńca” Polski, podpisał ustawę JUST, która w rezultacie doprowadzi – w ten czy w inny sposób, szybciej czy później, ale doprowadzi – do wyłudzenia od Polski tzw. odszkodowania dla bezprawnych uzurpatorów spadkobierców żydowskich.

Do dnia 11 maja 2018 w/w Petycję podpisało 35,509 osób, co świadczy w jakimś stopniu o „konsolidacji” Polonii, czyli o totalnym tumiwisizmie kupy Polaków mieszkających w USA, z których garstka jest w stanie cokolwiek zrobić, jakaś grupka jest w stanie choćby podpisać tę czy inną Petycję, a reszta z „10 milionowej Polonii”… reszta zajęta jest harówką, a po niej odpoczynkiem przy grillu, piwku, plotkach, typowo polskim ględzeniu „o naprawianiu świata” i planowaniu kolejnej podróży do kurortu na Bahamas.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Petitions.WhiteHouse.gov | https://petitions.whitehouse.gov/petition/potus-donald-trump-please-do-not-sign-incoming-447-justice-uncompensated-survivors-today-just-act-2017

Skip to content