USA: Antykatolicka rezolucja zgodna z konstytucją

Rada miejska San Francisco, potępiła Kościół katolicki za jego nauczanie nt. homoseksualizmu. Zdaniem sądu uchwała nie narusza konstytucji.

Amerykański Sąd Apelacyjny uznał, że uchwała rady miejskiej San Francisco, potępiająca Kościół katolicki za jego nauczanie nt. homoseksualizmu, nie narusza konstytucji.

Innego zdania jest chrześcijańska organizacja prawnicza Thomas More Law Center, która zaskarżyła rezolucję rajców z 21 marca 2006 roku, gdyż – jej zdaniem – jest ona sprzeczna z uchwałą zasadniczą państwa, zakazującą rządzącym wrogości wobec jakiejkolwiek religii.

Uchwała rady miejskiej była reakcją na watykański dokument autorstwa kard. Williama Josepha Levady, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w którym purpurat przypominał, że katolickie ośrodki adopcyjne nie mogą przekazywać dzieci parom homoseksualnym. Radni napisali w swej uchwale podkreślili m.in., że moralna nauka Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu „znieważa wszystkich mieszkańców San Francisco” i jest „absolutnie nie do przyjęcia”. Poza tym, zdaniem autorów rezolucji, postawa Kościoła dowodzi braku wrażliwości i zdradza ignorancję.

Richard Thompson, przewodniczący centrum prawniczego zauważył, że władze San Francisco kierują się zasadą powszechnej nietolerancji wobec chrześcijan wszystkich wyznań, którzy sprzeciwiają się homoseksualnemu stylowi życia.

„Boję się, że brak zaskarżenia tej sentencji będzie zachętą do dalszych ataków na chrześcijan” – dodał, zapowiadając, że jeśli będzie trzeba, sprawę tę jego organizacja skieruje do Sądu Najwyższego USA.


Christianitas za: KAI/BBC/jad/wiara.p

Za: Christianitas.pl http://christianitas.pl/?sr=!czytaj&dz=11&id=859

Skip to content