Benedykt XVI: ‘Wzmocnić współpracę ze Światową Radą Kościołów’

Aktualizacja: 2006-02-15 12:00 am

VATICAN CITY, 14 luty 2006 (Zenit.org): Papież Benedykt XVI oznajmił o intencji bardziej efektywnego włączenia się w prace Światowej Rady Kościołów (World Council of Churches – WCC). W liście przesłanym do kardynała Waltera Kasper, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, z okazji rozpoczęcia obrad 9. Zgromadzenia Generalnego Światowej Rady Kościołów, które rozpoczyna swe przeszło tygodniowe obrady dzisiaj w Porto Alegre (Brazylia), Papież pisze: “Po 40-latach owocnej współpracy, które zaczęło się w początkach Soboru Watykańskiego II, patrzymy w przyszłość celem kontynuacji tej wędrówki nadziei i obietnic, w czasie gdy zwiększamy nasze dzialania w kierunku osiągnięcia tego dnia, w którym Chrześcijanie połączą się w głoszeniu wszystkim zbawiennego przesłania Ewangelii.”

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Bardzo niepokojąco brzmią słowa Papieża, który zamierza kontynuować zupełnie bezowocną współpracę z WCC i wciągać Kościół katolicki w działanie tej masońskiej instytucji, której celem – czego ta instytucja wcale nie ukrywa – jest ustanowienie Jednego Kościoła, Jednej Wspólnej Religii i w konsekwencji Jednego Rządu Światowego, i która doskonale znana była jako narzędzie KGB. Kościół katolicki w przeszłości wyraźnie odcinał się od WCC i właśnie z tych powodów do organizacji tej nie należał, a i dziś nie może współpracować na polu zgubnego ekumenizmu i tworzenia Nowej Religii.
W wystosowanym w 1948 roku przez biskupów holenderskich – wtedy, gdy Holandia była krajem katolickim a biskupi katolikami – Liście Pasterskim, wyraźnie potwierdzali oni Naukę Kościoła i nauczanie Papieży, podkreślali bezsensowność ekumenizmu i przypominali podstawowy dogmat Kościola, słowami: “Podziały pomiędzy Chrześcijanami mogą być zamknięte tylko w jeden sposób: poprzez powrót do Kościoła, poprzez powrót do jedności, która zawsze była w Nim zachowana.” , oraz przestrzegali i zabraniali współpracy ze “Zgromadzeniem Amsderdamskim”, prekursorem WCC.
Obecny Papież, jako osoba inteligentna, doskonale zdaje sobie sprawę z tych niebezpieczeństw, jednak zamierza pogłębić tę współpracę, a kto wie czy nie wciągnąć Kościoł do WCC.
Tylko osoba, która ma ściśle zakreślony Plan przeobrażenia Kościoła w nową instytucję – ale już nie katolicką – może wypowiadać się w ten sposób. Podwójnie niepokojące są też te wszystkie ostatnie zapewnienia Papieża o konieczności kontynuowania dewastacyjnych owoców Soboru. Tyle zatem mamy z “konserwatywnego” Papieża…

Błogoslawiona Hiacynta wołała: “Módlcie się, módlcie się usilnie za Ojca Świętego…”
Módlmy się, módlmy się by ratował ten tonący Okręt, by ratował i sterował nim, a nie zabierał się do malownia pokładu podczas szalejącej burzy.

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]