Dobra zmiana wspiera inżynierię społeczną? Narodowe Centrum Nauki łoży na walkę z uprzedzeniami

Aktualizacja: 2018-03-23 2:33 pm

Narodowe Centrum Nauki przyznało blisko 2 mln złotych grantu na badania dotyczące monitorowania „mowy nienawiści”, „ksenofobii”, „homofobii” i innych wynalazków lewackiej ideologii. Badania przeprowadzić ma Centrum Badań nad Uprzedzeniami działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – pisze „Gazeta Warszawska”.

Narodowe Centrum Nauki, którego dyrektora wybrał minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przekazało grant w wysokości  1 939 410 zł na projekt zgrabnie zatytułowany „Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych”. Badania przeprowadzić ma Centrum Badań nad Uprzedzeniami, którego dyrektorem jest dr hab. Michał Bilewicz, na stałe związany z „Krytyką Polityczną” i „Gazetą Wyborczą”.

Centrum zajmuje się tropieniem wszelkich przejawów „mowy nienawiści”, „ksenofobii”, „homofobii”, „islamofobii” oraz – jakże by inaczej – antysemityzmu. W działalności Centrum wątpliwości budzą definicje, jakimi określane są przedmioty ich zainteresowań. Przykładowo – antysemitą jest każdy kto wypiera się „antysemickich uprzedzeń”, pod które może być podciągnięte praktycznie wszystko (np. twierdzenie, że niektóre organizacje żydowskie wykorzystują holokaust jako narzędzie do uzyskiwania profitów).

Badania będą polegać m.in. na „analizie forów intenetowych pod kątem mowy pogardy wobec imigrantów, mniejszości etnicznych i religijnych”. Celem ma być opracowanie „epidemicznego modelu mowy pogardy”.

Autorzy artykułu wskazują, że stąd już tylko krok od stworzenia podkładki do cenzurowania internetu pod pozorem walki z „mową nienawiści”.

W dalszej kolejności – ponieważ będziemy mieli do czynienia z epidemią – mowa nienawiści może zostać potraktowana jako zagrożenia bezpieczeństwa publicznego (…) mamy zatem do czynienia tak naprawdę z niebezpiecznym projektem z zakresu inżynierii społecznej, mającym dać narzędzia do modelowania zbiorowych zachowań –  przekonują autorzy artykułu.  

Źródło: „Gazeta Warszawska”, ncn.gov.pl

PR

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=100614 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]