USA: Izba Reprezentatów przyjęła ustawę zabraniającą „dyskryminacji ze względu na orientację seksualną”

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych uchwaliła ustawę zabraniającą dyskryminacji w miejsach pracy ze względu na orientację seksualną.
Ustawa H.R.3685 Employment Non-Discrimination Act of 2007, przyjęta 7 listopada br. stosunkiem głosów 235-184, zabrania wszystkim pracodawcom m.in. „zaniechania bądź odmowy zatrudnienia albo zwolnienia jakiejkolwiek osoby, lub jakiegokolwiek dyskryminowania jakiejkolwiek osoby w odniesieniu do wynagrodzenia, warunków czasowych, warunków pracy lub innych przywilejów pracowniczych, ze względu na faktyczną bądź postrzeganą orientację seksualną tej osoby”.

W ostatniej chwili nie przyjęto poprawki do tej ustawy, która zakładała również objęcie nią osób z zaburzeniami tożsamości, określanymi jako transgender. Brak jednoznacznego ujęcia tej definicji w tej ustawie nie oznacza, że osoby te jej nie podlegają, gdyż mogą się one powolywać na nieprecyzyjny język ustawy (np. określenie „postrzeganą orientacją seksualną tej osoby”). Ponadto inna ustawa, przyjęta w kwietniu br. ustawa H.R. 2015, dokładnie wyszczególnia tzw. transgenderystów.

Ustawa H.R. 3685 zwana powszechnie jako ENDA, została wniesiona pod obrady przez kongresmana Partii Demokratycznej stanu Massachusetts Barney Franka, którego izraelska agencja informacyjna JTA określa jako „Żyda i otwartego geja”. Na wniosek tego samego homoseksualnego żydowskiego kongresmana w kwietniu br. przyjęto ustawę H.R. 2015. Obie ustawy otrzymały wsparcie ze strony wszystkich najważniejszych organizacji żydowskich, m.in. od Anti-Defamation League, American Jewish Committee, National Council of Jewish Women i Jewish Council for Public Affairs.

„Przyjmując Employment Non-Discrimination Act, nasze społeczeństwo uczyniło poważny krok naprzód w kierunku [zapewnienia] równości.” – stwierdza komunikat organizacji żydowskiej ADL.

Ustawa przekazana zostanie teraz do Senatu, gdzie spodziewany jest podoby rozkład głosów i jej zaaprobowanie. Napływające z Białego Domu informacje wskazują, że prezydent Bush ustawę zawetuje.

 

Skip to content