Owoce multi-kulti: Jedna-trzecia mieszkanców Waszyngtonu to analfabeci

Aktualizacja: 2007-03-22 12:00 am

Pomimo łożenia niebotycznych kwot na publiczną edukację i karkołomnych prób politycznie-poprawnego “zrównywania obywateli”, ponad jedna-trzecia dorosłych mieszkańców Waszyngtonu to praktyczni analfabeci – stwierdza raport Agencji Edukacji (State Education Agency). Według badań Agencji, związanej z federalnym Departamentem Eduakacji, 36 procent mieszkańców nie potrafi przeczytać i zrozumieć rozkładu jazdy autobusów, wypełnić aplikacji o pracę czy posługiwać się mapą miasta.

Tak wysoki stopień analafabetyzmu związany jest ze wzrastającą liczbą imigrantów, głównie z Ameryki Łacińskiej i Etiopii, katastrofalnym poziomem edukacji publicznej, dezintegracją rodziny oraz wszechobecną promocją hedonizmu, seksu i dewastującej młodzież subkultury.

Poziom analfabetyzmu stolicy Stanów Zjednoczonych przekracza i tak zastraszającą średnią amerykańską, wynoszącą 21 procent. Tak jak w przypadku Waszyngtonu, tak niski poziom jest bezpośrednim wynikiem prowadzonej polityki imigracyjnej, preferującej napływ ludności z obcych kulturowo regionów świata.


Czterdzieści milionów Amerykanów to wtórni analfabeci, którzy są jednak wygodną pożywką dla zideologizowanej lewackiej polityki: można się nimi poslugiwać wprowadzając kolejne kosztowne i nie przynoszące żadnych rezultatów programy “wzrostu poziomu edukacji” i forsować utopię w rodzaju “wyrówywania szans”. Mogą też być odpowiednią bazą do głosowania w sposób wskazany przez media.
Sterowana ochlokracja w praktyce.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=944 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]