10 listopada, 2013

Odczytujemy Drugi Sobór w świetle Tradycji…

Odczytujemy Drugi Sobór w świetle Tradycji… Jest prawie niemożliwe, aby katolicy, którzy społem z heretykami lub schizmatykami uczestniczą w jakimkolwiek akcie kultu, warci byli usprawiedliwienia

Majątek przemysłowy zbyty w latach 1990-94

W  poprzednich kilku artykułach zamieszczonych  na lamach naszego dwumiesięcznika ‘Realia’ o transformacji i o zbywaniu narodowego majątku przemysłowego przedstawiliśmy je w szerokim analitycznym naświetleniu. Aspekt 
Skip to content