13 kwietnia, 2013

Falstart z aktem zgonu

Z Krzysztofem Protasiukiem, bratem mjr. Arkadiusza Protasiuka, dowódcy lotu PLF 101 do Smoleńska, rozmawia Marta Ziarnik Pamięta Pan poranek 10 kwietnia 2010 roku? – O
Skip to content