28 lutego, 2013

POLSKA z podniesioną głową

Przez wąską szparę między blendami w więziennym oknie w Rawiczu widać było odległy o kilkaset metrów budynek młyna. Pomiędzy gałęziami drzew – wtedy jeszcze bez

Arcybiskup Marceli Lefebvre – obrońca wiary

Na przestrzeni dwóch tysiącleci Kościół nękany był przez wiele kryzysów, które głęboko nim wstrząsały. Były to czasy chociażby arianizmu, który — zdawałoby się — całkowicie

Sądy bardziej bezkarne niż w PRL

Przetrzymywanie w aresztach tylko na podstawie zeznań świadka koronnego, niedouczeni sędziowie nieczytający akt i nieponoszący odpowiedzialności za swoje błędy – tak wyglądają standardy polskiego sądownictwa.

Zakończył się pontyfikat Benedykta XVI

Dobiegł końca pontyfikat Benedykta XVI. Na mocy deklaracji złożonej przez Papieża 11 lutego na Konsystorzu Publicznym, dziś o godz. 20 Ojciec Święty zakończył swą Piotrową

Góra z górą

W sensacyjnym filmie dokumentalnym „Anatomia upadku”, w którym napięcie rośnie z minuty na minutę (a osiąga kulminację w ostatnich chwilach tego materiału wideo), jest parę

Izra­el­ski „Plan B” – bu­do­wa Ju­de­opo­lo­nii

Z Grze­go­rzem Brau­nem – re­ży­se­rem m.”‹in. fil­mów „To­wa­rzysz ge­ne­rał”, „Eu­ge­ni­ka” i „Trans­for­ma­cja – od Le­ni­na do Put­nia” – roz­ma­wia­ła Al­do­na Za­or­ska Oba­wiam się, że to
Skip to content