Aktualizacja strony została wstrzymana

21 października, 2012

Kampania wyborcza wstrzymuje agresję

Izrael już dawno uderzyłby na Iran, gdyby nie wstrzemięźliwa postawa Stanów Zjednoczonych, których ubiegający się o reelekcję prezydent Barack Obama chwilowo wstrzymuje się z decyzją

Matka Boża znieważona. Cały świat protestuje

Jedno z najbardziej renomowanych dzieł Fra Angelico, Zwiastowanie, na którym widzimy scenę rozpoczęcia życia Pana Jezusa,  zostało brutalnie znieważone w londyńskiej National Gallery. Dołącz do
Skip to content