19 lipca, 2011

Irlandia: księża bronią tajemnicy spowiedzi

Irlandzcy kapłani skupieni wokół Stowarzyszenia Księży Katolickich (ACP) wyrazili zaniepokojenie planami rządu, który zasugerował, by obowiązek informowania władz świeckich – policji lub służb socjalnych –
Skip to content