28 czerwca, 2009

Sensacyjne znalezisko: w rzymskiej Bazylice odkryto relikwie św. Pawła

Na tÄ™ informacjÄ™ czekali od stuleci chrzeÅ›cijanie na caÅ‚ym Å›wiecie. Z wielkim wzruszeniem Papież Benedykt XVI ogÅ‚osiÅ‚ wczoraj wieczorem, że sarkofag w Bazylice Å›w. PawÅ‚a za Murami jest rzeczywiÅ›cie grobem ApostoÅ‚a Narodów. Specjalistycznego badania fragmentów koÅ›ci dokonali naukowcy, którzy nie znali pochodzenia próbek. Jedna z bocznych Å›cian grobowca w Bazylice Å›w. PawÅ‚a za Murami zostaÅ‚a odsÅ‚oniÄ™ta jeszcze przed rozpoczÄ™ciem obchodów Roku ÅšwiÄ™tego PawÅ‚a. Wiadomość o wyniku wnikliwych badaÅ„ naukowych Ojciec ÅšwiÄ™ty ogÅ‚osiÅ‚ wczoraj podczas uroczystych Nieszporów zamykajÄ…cych Rok PawÅ‚owy. – ZebraliÅ›my siÄ™ tutaj, przy grobie ApostoÅ‚a, którego zachowany sarkofag pod oÅ‚tarzem papieskim byÅ‚ ostatnio przedmiotem uważnej analizy naukowej – powiedziaÅ‚ Benedykt XVI.

Skandal pod Żydowskim Instytutem Historycznym

Dnia 26 czerwca 2009r. pomiędzy godziną 14.30 a 15.30 odbyła się nasza legalna demonstracja przed Żydowskim Instytutem Historycznym w sprawie kłamstw rozpowszechnianych przez pracowników tego
Skip to content