10 stycznia, 2007

Oświadczenie Klubu Konserwatywnego w Łodzi

„Przepełnieni smutkiem z powodu licznych aktów zgorszenia, do których doszło ostatnimi czasy w łonie polskiego Kościoła, oświadczamy, co następuje: […] Jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, aby
Skip to content