19 sierpnia, 2006

Andrzej i Joanna Gwiazdowie odnaleźli się

Andrzej i Joanna Gwiazdowie odnaleźli się – poinformował konsul Waldemar Kowalski z konsulatu generalnego RP we Lwowie. „Państwo Gwiazdowie są w drodze do kraju. Skontaktowali
Skip to content