Promocja aborcji i gender. Tak działa Komisarz Praw Człowieka RE

Aktualizacja: 2017-11-20 11:46 am

Zniesienie prawnej ochrony życia dzieci przed urodzeniem, zapewnienie „efektywnego” dostępu do pigułek wczesnoporonnych czy kwestionowanie roli mężczyzn w sprawach rodzinnych – taką właśnie aktywnością na Malcie wykazał się Komisarz Praw Człowieka RE Nils Muižnieks.

Jak poinformował Instytut Ordo Iuris, przebywający z wizytą na Malcie Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks, wyraził zaniepokojenie uznawaniem aborcji za „temat tabu” i ocenił, że prawo, które chroni życie jest „restrykcyjne”. Takie opinie nie padły na Malcie przypadkowo, bowiem jest to ostatni europejski kraj, w którym obowiązuje całkowity zakaz aborcji. 

„Komisarz utrzymywał, jakoby ochrona życia poczętego mogła naruszać prawa podstawowe kobiet”, wyraźnie sugerując, że ma na myśli pseudo-prawo do zabicia dziecka przed urodzeniem. Wezwał jednocześnie do publicznej debaty na ten temat” – podał Instytut.

Jak dodał, takim językiem posługują się organizacje proaborcyjne takie jak Planned Parenthood, które również zarzucają państwom chroniącym życie wprowadzanie „restrykcji”, które mają rzekomo naruszać „prawa kobiet” rozumiane jako prawo do pozbawienia życia własnego dziecka.

Komisarz zaapelował też o zapewnienie efektywnego dostępu do pigułek wczesnoporonnych. Jak zaznaczył, korzystanie przez farmaceutów z klauzuli sumienia „nie powinno utrudniać korzystania z tego rodzaju środków antykoncepcyjnych”.

„Takie stanowisko można odczytać jako zachętę do stygmatyzowania aptekarzy, którzy w obronie życia dzieci znajdujących się w najwcześniejszej fazie rozwoju odmawiają sprzedaży pigułek uniemożliwiających zagnieżdżenie zarodka i prowadzących do jego śmierci. W niektórych krajach rozważano już możliwość prowadzenia publicznie dostępnych rejestrów aptekarzy korzystających z klauzuli sumienia, a nawet oznaczania aptek, w których pracują takie osoby” – wskazał Instytut Ordo Iuris.

W zamian komisarz wyraził uznanie dla władz maltańskich, które wdrażają genderową Konwencję Stambulską. Muižnieks powiedział, że polityka wspierania większej aktywności zawodowej i publicznej kobiet wymaga nie tylko wprowadzania parytetów na różne stanowiska, ale również „kwestionowania męskich ról, zwłaszcza w sprawach rodzinnych.”

Źródło: Instytut Ordo Iuris

MA

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=98231 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]