- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Jezuickie centrum rekolekcyjne stanie się klubem sportowym

Nowojorska Prowincja Jezuitów pozbędzie się zasłużonego centrum rekolekcyjnego Auriesville Shrine of the North American Martyrs. Budynek (63 tys. stóp kwadratowych), położony na 76-akrach ziemii, sprzedano za sumę 600 tysięcy dolarów firmie The American Sports Committee Inc., która ma urządzić w budynku ekskluzywne centrum sportowe.

Jezuiccy misjonarze nawracający Amerykę po jej odkryciu, doprowadzili do konwersji wielu plemion indiańskich, w tym szczepu Mohawk z Auriesville. W tym to właśnie miejscu urodziła się w 1656 roku Kateri (Katarzyna) Tekakwitha, zwana "Lilią Mohawk", którą papież Jan Paweł II beatyfikował w 1980 roku.