Pozew przeciwko Archidiecezji Los Angeles wyeliminuje świece z kościoła?

Aktualizacja: 2007-03-16 12:00 am

Sędzia Rolf M. Treu z Sądu w Los Angeles przyjął do rozpatrzenia pozew zaskarżający Archidiecezję Los Angeles o doprowadzenie do oparzenia, którego 56-letnia Josefina Martin doznała w 2005 roku. Jak stwierdza pozew, Josefina Martin doznała oparzenia trzeciego stopnia kolan, nóg, ramion i dłoni, po tym jak 16 października 2005 roku jej sukienka zapaliła się od płonących świec przy próbie dotknięcia figurki Świętego Judy ustawionej na podwórzu koścoła Niepokalanej Maryi Mary Immaculate Church w Pacoima. Jak zeznają świadkowie zdarzenia, pani Martin mając zamknięte oczy próbowała dotknąć stopy św. Judy nachylając się nad przeszło dwustoma palącymi się świecami i jej sukienka wykonana z łatwopalnego materiału zajęła się

ogniem błyskawicznie. Josephina Martin wraz z mężem wnieśli pozew również przeciwko producentowi sukienki. Dokument sądowy przytacza również dwa inne incydenty zapalenia się od świec przy tej samej figurce św. Judy.

Adwokat Archidiecezji, Brian L. Williams stwierdził w dokumentach sądowych, że mamy do czynienia tylko z nieszczęśliwym przypadkiem, gdyż nie ma dowodów na to, że archidiecezja miała w zamyśle wyrządzić szkodę. Ponadto „jest to sprawa pokazująca minimalną odpowiedzialność Archidiecezji, gdyż mamy rówież do czynienia ze znaczącą odpowiedzialnością samej poszkodowanej.”

Innego zdania jest sędzia, który przyjął do rozpatrzenia wniosek i zgodził się z adwokatem Justin Ehrich występującym w imieniu poszkodowanej, że Archidiecezja stworzyła niebezpieczne warunki swoim parafianom.

Wyrok skazujący może obejmować surowe kary finansowe mające „odstraszyć i przeciwdziałać podobnym przypadkom w przyszłości”.

Pierwsza rozprawa wyznaczona została na 29 maja.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=935 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]