Mordercy wychodzą na wolność

Aktualizacja: 2012-08-3 12:53 pm

W ciągu najbliższych 5 lat na wolność wyjdzie niemal setka skazanych pierwotnie na śmierć przestępców – alarmuje „Polska The Times”.

Sprawcy seryjnych morderstw i makabrycznych zbrodni za które zostali skazani na karę śmierci. Wyroki nie zostały wykonane z powodu moratorium na wykonanie kary śmierci w 1988 roku. Następnie, z powodu amnestii ogłoszonej rok później, wszystkie kary śmierci zamieniono na 25 lat więzienia.

Z ustaleń dziennika wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat na wolność wyjdzie prawie 100 najgroźniejszych przestępców w kraju. To jednak nie koniec, jeżeli weźmie się pod uwagę tych, którzy skorzystają z możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat kary. Wówczas liczba przestępców, którzy wyjdą na wolność, może być znacznie większa i nie będzie możliwości odizolowania ich od społeczeństwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że szuka rozwiązań, które ochroniłyby obywateli przed niebezpiecznymi przestępcami, którzy opuszczają zakłady karne. Niestety, nadal brakuje spójnego systemu, który monitorowałby sprawców poważnych przestępstw po ich wyjściu na wolność.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=59398 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]