Kanada: Obowiązkowe lekcje relatywizmu

Aktualizacja: 2012-02-20 10:31 am

Kanadyjskie dzieci muszą się uczyć o głównych religiach, buddyzmie, ateizmie i homoseksualnym stylu życia jako modelu życia rodzinnego.

Sąd Najwyższy Kanady oddalił skargę katolickich rodziców z Quebec, którzy nie chcą posyłać swych dzieci na obowiązkowe na terenie prowincji lekcje relatywizmu. Sędziowie uznali, że dziecko nie może zostać zwolnione z zajęć, na których przedstawiana jest wiedza nt. głównych religii, buddyzmu oraz ateizmu, a homoseksualny styl życia prezentuje się jako całkowicie uprawniony model życia rodzinnego. Kontrowersyjny kurs wzbudza liczne krytyki ze strony duchownych.

Sędziowie uzasadniając wyrok uznali, że „kompletna prezentacja różnych religii”, z jaką mają do czynienia dzieci, które jednocześnie nie są zmuszane do wierzenia, „nie stanowi indoktrynacji uczniów, która narusza wolność religii”. Zdaniem sądu, kurs nie przeszkadza w przekazywaniu wiary dzieciom przez rodziców.

Kurs etyki i religii władze oświatowe prowincji wprowadziły w 2008 roku. Jest on obowiązkowy i obejmuje dzieci i młodzież szkół państwowych i prywatnych w wieku od pierwszych lat szkoły podstawowej do końca szkoły średniej, oraz uczniów, którzy uczą się indywidualnie w domach. Od początku funkcjonowania programu ministerstwo edukacji odrzuciło 1,7 tys. próśb rodziców o zwolnienie dzieci z przymusowych lekcji. Na tych, którzy przestali posyłać dzieci na lekcje nałożono surowe kary grzywny, a niektórzy trafili z tego powodu do aresztu.

W sierpniu 2009 roku skargę rodziców odrzucił Sąd Najwyższy prowincji Quebec, a w lutym 2010 prowincjalna instancja apelacyjna. W uzasadnieniu stanowiska sędziowie powoływali się na pisma kanadyjskich teologów i biskupów katolickich, mówiących, że Kościół katolicki docenia wkład, jaki wnoszą inne religie i wyznania, a przymusowe lekcje nie naruszają wolności religii i sumienia.

Wcześniej w szkołach prowincji Quebecu istniał program nauki religii, który pozwalał rodzicom na wybieranie edukacji katolickiej, protestanckiej lub neutralnej światopoglądowo.

Źródło: KAI

  Za: PiotrSkarga.pl (2012-02-20) -- [Org. tytuł: « Obowiązkowe lekcje relatywizmu»]
  Tags: , ,

  Drukuj Drukuj

   

  ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
  Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=52219 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


  Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


  Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


  UWAGI, KOMENTARZE:

  Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
  Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]