Gwałtowny wzrost poparcia dla OUN-UPA na Ukrainie

Aktualizacja: 2011-05-1 1:55 pm

W ciągu ostatniego roku o 7% wzrosła ilość Ukraińców opowiadających się za uznaniem OUN-UPA za organizację walczącą o niepodległość Ukrainy. Zarazem liczba przeciwników takiego dekretu zmniejszyła się aż o 12%.

Według badań procowni „Rejtyng” liczba Ukraińców popierających uznanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii za organizacje walczącą o niepodległość Ukrainy wynosi obecnie 27%. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 49% ankietowanych. Warto zwrócić, jednak uwagę na fakt, iż w porównaniu z ubiegłym rokiem proporcje między zwolennikami, a przeciwnikami uznania OUN-UPA uległy znaczącemu wyrównaniu.

Największą popularnością uznanie OUN-UPA za organizację narodowowyzwoleńczą cieszy się na zachodzie kraju (72% zwolenników), najmniejszą na południu (73% przeciwników). Wśród zwolenników tej idei najczęściej znajdują się sympatycy Swobody (przytłaczająca większość), Frontu Zmian oraz Batkiwszczyny.

Dane o wzroście sympatii dla ukraińskiego nacjonalizmu potwierdza również inny sondaż wyżej wymienionej grupy .Zgodnie z nim zwiększyła się liczba przeciwników odebrania Stepanowi Banderze tytułu „Bohatera Ukrainy” (z 28% do 32%) przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby zwolenników dekretu prezydenta Janukowycza (z 53% do 51%).

OUN-UPA odpowiada za zorganizowane ludobójstwo ludności polskiej na dawnych kresach wschodnich II Rzeczpospolitej.

Źródło: zaxid.net, zaxid.net

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=37054 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]