Zgony kobiet po zapłodnieniu in vitro – dane statystyczne brytyjskich naukowców

Aktualizacja: 2011-02-18 11:40 am

W piśmiennictwie medycznym publikowane są pierwsze dane statystyczne na temat zgonów kobiet poddających się sztucznemu zapłodnieniu.

W najnowszym numerze „British Medical Journal”, dr Susan Bewley podała, że w Wielkiej Brytanii w latach 2003-2005 odnotowano siedem przypadków śmierci kobiet w trakcie stosowania technik rozrodu wspomaganego. Sekcje zwłok potwierdziły, że bezpośrednią przyczyną zgonu były powikłania występujące w związku ze sztucznym zapłodnieniem.

Dr Bewley z zespołem ginekologów z Guy’s and St Thomas NHS Foundation Trust w Londynie, przeanalizowała wszystkie tragiczne przypadki śmierci pacjentek poddających się zapłodnieniu in vitro. Przyczyny zgonu były następujące:

– zespół hiperstymulacji jajników (OHSS) – 4 przypadki,
– powikłania ciąży mnogiej wielopłodowej – 3 przypadki.

W podsumowaniu badań lekarze napisali, że ośrodki rozrodu wspomaganego powinny systematycznie przedstawiać raporty opisujące przypadki powikłań zdrowotnych związanych ze sztucznym zapłodnieniem.

Ustalenia Brytyjczyków potwierdzają badania prowadzone w Holandii. Analiza przyczyn zgonów pokazała, że wskaźnik umieralności kobiet poddanych procedurom in vitro był znacznie wyższy niż ogólny wskaźnik zgonów położniczych (ciąża, poród i połóg). W Holandii odnotowano 42 zgony na 100 tys. ciąż zainicjowanych przez sztuczne zapłodnienie i „tylko” 12,8 zgonów na 100 tys. wszystkich ciąż.

Dr Bewley postawiła tezę, że w społeczeństwach rozwiniętych, prokreacja sztucznie wspomagana stanowi obecnie największe ryzyko śmierci matki.

Zespół dr Bewley opracował rekomendacje dla ośrodków zapłodnienia in vitro. Przede wszystkim należy upowszechniać informacje o wysokim ryzyku zdrowotnym sztucznego zapłodnienia, lepiej identyfikować kobiety z grupy wysokiego ryzyka i wykonywać transfer pojedynczego zarodka. Przyjęcie i stosowanie tych norm pozwoli na uniknąć śmierci pacjentek.

Dr Susan Bewley i jej zespół nie zajmowali się kwestiami etycznymi sztucznie wspomaganego rozrodu człowieka.

[Tłumaczenie i opracowanie własne na podstawie SPUC – 10.02.2011 r.]

Materiał źródłowy:
S.Bewley, L.Foo, P.Braude, “Adverse outcomes from IVF”, w: „British Medical Journal” 2011; 2011; 342:d436.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: HLI-Polska -- [Org. tytuł: « HLI News : Zgony kobiet po zapłodnieniu in vitro»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=32847 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]