- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Chłopaki, co wy tam sobie montujecie, i po co?

Obywatel polski, który zamierza wyjechać z kraju, będzie musiał zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. W przypadku gdy nie planuje pozostania na stałe za granicą, a wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie musiał zgłosićw gminie swój powrót do Polski. Zgłoszenia tego będzie można dokonać w urzędzie lub drogą elektroniczną na formularzu umożliwiającym wprowadzanie danych. (…) Na obywatela Polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą, ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia tego faktu organowi gminy. [link – Gazeta Prawna]

Dziwne to dosyć, zwłasza że ta wasza inwigilacyjna orgia ma w myśl ustawy trwać trzy lata, po czym podobno macie jej zaprzestać. (…) Od 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Od tego bowiem momentu nie będą już prowadzone rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Nie będą także gromadzone (również w rejestrze PESEL) dane związane z zameldowaniem oraz wymeldowaniem przez obywatela polskiego i cudzoziemca miejsca pobytu stałego i czasowego, a także dane związane z wyjazdem oraz z powrotem z wyjazdu obywatela polskiego poza granice kraju trwające dłużej niż sześć miesięcy (…)

Że tak zapytam poetycznie – a jak zamierzacie pilnować obowiązkowego meldowania o wyjeździe za granicę w warunkach strefy Schengen, kiedy zgodnie z prawem unijnym każdemu obywatelowi polskiemu oficjalnie wolno przejść przez granicę wewnątrzunijną (polsko-niemiecką, polsko-czeską, polsko-słowacką lub polsko-litewską) w dowolnym miejscu, niekoniecznie na przejściu granicznym, bez opowiadania się komukolwiek z tego czynu i bez okazywania dokumentów? 

Czyżby zbliżał się koniec polskiej złotej ery wolności podróżowania?

Stary Wiarus

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]