Niski polski VAT na ubranka i obuwie dziecięce jednak legalny?

Aktualizacja: 2010-12-10 1:35 pm

Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a więc 1 maja 2004 r., Komisja Europejska uważa, że Polska powinna stosować na ubranka i obuwie dziecięce, wyższą, podstawową stawkę VAT w wysokości 22%, a nie jak jest obecnie 7%. Gdyby Polska uległa KE milelibyśmy wzrost cen na ubranka i obuwie dziecięce o około 15%.

Komisja Europejska, nie mogąc wywrzeć presji na kolejnych polskich rządach, dla których zgodna na żądania europejskich biurokartów była polityczną katastrofą, wytoczyła najcięższe działa: zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliowści w Luksemburgu. Ostateczeny werdykt w tej sparwie spodziwany jest na przełomie września i października b.r. Negatywne roztrzygnięcie oznaczałoby konieczność podwyższenia stawki Vat na ubranka i obuwie dziecięce z 7% do 22%.

Eurokraci uważają, że Polska wstępując do Unii Europejskiej powinna w Traktacie Akcesyjnym  zapisać sobie możliwość stosowania Vat-u na ubranka i obuwie dziecięce na niższym poziomie, aniżeli stawka podstawowa. Skoro polscy politycy i negocjatorzy nie zapisali stosownych unormowań w traktacie akcecyjnym to Vat powinien wynosić 22%.

Polskie rządy uważają z kolei, iż  nie było konieczności wprowadzania takich zapisów, ponieważ w momencie przystępowania Polski do UE w blisko połowie krajów “starej piętnaski” stosowano Vat na ubranka dziecięce na niższym, preferencyjnym poziomie, a ponieważ Polska wstępując do UE przyjęła całość prawa europejskiego, to także razem ze wszystkimi wystepującymi wyjątkami.

Byliśmy w dużych opałach, ale od kilku dni, szala zwycięstwa przechyla się na naszą korzyść. Otóz w dniu 10 czerwca, rzecznik generalna Trybunału Sprawidliwości w Luksemburgu wydała korzystną dla Polski opinię i zawnioskowała o oddalnie skargi Komisji Europejskiej. Rzecznik generalny to jeden z ośmiu wysokich urzędników Trybynału, który na wniosek sędziów sporządza opinię na temat rozpatrywanych i skąplikowanych spraw, które mają bardzo duży ciężar gatunkowy.

W większości przypadków kolegium  sędziowskie przychyla się do opinii rzecznika generalnego, a w powyższej sprawie, opinia rzecznika jest jednoznaczna i jednostronnie korzystna dla Polski. Juliane Kokott, rzecznik generalna ETS w Luksemburgu uznała bowiem, że Polska jest uprawniona do stosowania stawki podatku w wyskości 7% do dostaw odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dzieciętego, albowiem Polska wchodząc do UE, przyjęła całe prawo wspólnotowe, a więc łącznie z wyjątkami.

Sylwester Jaworski

Źródło: rp.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29189 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]