Producenci leków na szczycie listy …spraw nadużyć

Aktualizacja: 2010-11-11 11:37 pm

Producenci leków na szczycie listy Departamentu Sprawiedliwości USA obejmującej rozliczenia spraw nadużyć finansowych

W latach 90-tych XX wieku przemysł farmaceutyczny wielokrotnie bywał nazywany najbardziej dochodową branżą na świecie. Ponad dekadę później górował na bardzo podejrzanej liście: zajął pierwsze miejsce na liście spraw sądowych w Departamencie Sprawiedliwości USA związanych z rozliczeniami nadużyć finansowych – jak podaje grupa obrońców praw obywatelskich.

Komentarz: Drugi rok z rzędu firmy farmaceutyczne znajdują się na czele listy rozliczeń nadużyć finansowych. W 2009 roku firma Pfizer musiała zapłacić niewiarygodną kwotę 2,3 mld dolarów, w tym także kryminalne kary sądowe za nieprawidłowy marketing leku przeciwbólowego- Bextra. Wyprzedziła ona kolejną firmę farmaceutyczną – Eli Lilly, której przyszło do zapłaty 1,4 mld dolarów za sprawy sądowe związane z marketingiem leku Zyprexa. TAF1 – organizacja podatników o charakterze „non-profit”, śledząca takie sprawy rozliczeń nadużyć, opublikowała tą listę w 2010r. Niestety, spośród blisko 145 spraw, które znajdują się na tej liście, 80% jest związanych z przemysłem farmaceutycznym i opieki zdrowotnej.

Zgodnie z tą listą, farmaceutyczni giganci kontynuują swój gorliwy marketing leków o niedozwolonym zastosowaniu. Osiem z dziesięciu rozliczeń nadużyć finansowych zajmują firmy farmaceutyczne, które łącznie płacą około 3,1 mld dolarów grzywny. Firma Allergan (z Botoksem) i AstraZeneca (z lekiem psychotropowym Seroquel) są na szczycie listy z kolejno 600 i 520 milionami dolarów grzywny. Tymczasem te niebotyczne sumy grzywny stanowią tylko niewielką część ich zysków. Przykładowo, zyski ze sprzedaży Seroque wyniosły 1,3 miliardów dolarów w trzecim kwartale 2010 roku, tymczasem firma AstraZeneca musiała zapłacić tylko 520 milionów dolarów grzywny za wprowadzenie w błąd lekarzy i pacjentów na temat bezpieczeństwa ich leku. Nie jest zaskoczeniem, że przy tak nieznaczącej kwocie grzywny, firmy nadal kontynuują swoje szkodliwe praktyki.

Wkrótce po opublikowaniu powyższej listy, firma GlaxoSmithKline przewyższyła obie firmy- Allergan i AstraZeneca, zgadzając się zapłacić 750 milionów dolarów za polubowne zakończenie skarg cywilnych i karnych dotyczących fałszywych oświadczeń na temat działania i bezpieczeństwa jej produktów. Wydaje się, że kierownictwo firmy wiedziało od lat na temat szkodliwych praktyk dotyczących produkcji ich leków, zanim zostało to podane do wiadomości publicznej. Wśród produktów produkowanych z naruszeniem bezpieczeństwa znajdują się jedne z najlepiej sprzedających się leków firmy GSK (GlaxoSmithKline) takie, jak: Avandia, Paxil, Coreg i Tagament. Interesujące jest to, że jest wiele więcej takich pozwów sądowych, w które wglądają obecnie agencje rządowe.

Jeżeli egzystencja firm jest uzależniona od sprzedaży jak największej ilości leków, jest mało prawdopodobne, że będą one przedkładały zdrowie pacjentów nad zyski z leków.

Ponad dekadę temu, Dr Rath zainicjował ruch ujawniający nieetyczne praktyki stosowane przez firmy farmaceutyczne teraz, jak i ich związek z największymi zbrodniami przeciwko ludzkości w czasie 2-giej wojny światowej (przykład koncernu IG Farben). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w jego książce Nazistowskie korzenie brukselskiej UE (dostępna w jezyku polskim). Najważniejsze działania w obronie prawdy i zdrowia udokumentowane są na stronach: www4.dr-rath-foundation.org i www.profit-over-life.org.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=28366 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]