Globalna bujda

Aktualizacja: 2010-10-17 3:47 pm

Jeden z czołowych fizyków USA rezygnuje ze stanowiska w proteście wobec promowania teorii globalnego ocieplenia.

Biliony dolarów wydawane na rzekome globalne ocieplenie skorumpowały już tak wielu naukowców – wytknął Harold Lewis, który podjął krok opuszczenia amerykańskiego stowarzyszenia fizyków –  APS. To prawdopodobnie jedna z silniejszych krytyk wyartykułowana wobec polityki administracji prowadzonej przez partię Demokratów w USA wobec globalnego ocieplenia – zaznacza portal TechDaily.
Uczony światowej sławy, Harold Lewis, emerytowany prof. Uniwersytetu Kalifornia w Santa Barbara napisał list do szefa stowarzyszenia. Lewis, weteran II wojny światowej, wniósł ogromny wkład w dziedzinie obronności i jądrowych systemów rakietowych.

Od pewnego czasu śledził z zaniepokojeniem podejście administracji Baracka Obamy do tematu rzekomego globalnego ocieplenia jako skutku działań człowieka na Ziemi. Zdecydował w końcu, że napisze list, w którym ogłosi swoją rezygnację ze stanowiska profesora emerytowanego. Lewis nazwał globalne ocieplenie oszustwem motywowanym finansowo. Pismo profesora opublikowała akademicka rada fundacji GWPF (Global Warming Policy Foundation). Rok temu rada nominowała go do swojego składu. GWPF jest brytyjskim think tankiem, który zajmuje krytyczne stanowisko wobec ustawodawstwa dotyczącego globalnego ocieplenia.

Profesor w liście do władz APS sięgnął 35 lat wstecz, gdy rozpoczął pracę w komisji nadzoru działającej przy tym stowarzyszeniu i wydającej opine w spornych sprawach naukowych. Przypomniał, że wówczas nie było żadnych nacisków na wydawane werdykty, liczyła się fachowość oceny naukowej. Opinie komisji były zazwyczaj atakowane przez obie strony sporu, co uspokajało członków komisji. Dziś zdaniem profesora, jest zupełnie inaczej. Nie widać naukowych gigantów pracujących dla ideału, a przez struktury naukowe przepływa gigantyczny strumień pieniędzy korumpujący badaczy. Lewis wyjaśnił, że wcześniej był dumny z pracy dla APS, teraz kojarzenie się z tą instytucją, powinno raczej budzić wstyd.

Lewis stwierdził, że globalne ocieplenie to największe pseudonaukowe oszustwo, z jakim kiedykolwiek zetknął się w życiu.
– Kto ma jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, powinien przeczytać dokumenty dotyczące afery globalnego ocieplenia, które obnażają marność pseudoteorii – stwierdził. Fizyk zauważył, że kierował wraz z innymi członkami APS do kierownictwa e-maile domagające się reakcji na te dokumenty. Próba wzbudzenia debaty przez ostatni rok była zdecydowanie wyciszana. Władze APS jedynie tropiły, kto z kim wymienia e-maile na ten temat w organizacji.

– Towarzystwo to wydało za to zatrważająco tendencyjne oświadczenie w sprawie zmian klimatycznych, które zostało sporządzone w pośpiechu, może podczas lunchu, i nie może być traktowane jako reprezentatywne – zaznaczył Lewis. Co więcej stanowisko zajmowane przez APS jest pompatyczne i udziela rad rządom państw świata. Lewis przyjął z zażenowaniem takie oświadczenie, podkreślił, że pseudoteorie dotyczące globalnego ocieplenia nie powinny być przedmiotem rozgrywki, to bardzo poważna sprawa, związana z olbrzymimi przepływami pieniężnymi. Te potężne sumy służą obdarowywaniu piewców teorii globalnego ocieplenia, nie pomijając fundowania im wycieczek na egzotyczne wyspy i  sławy jaką zyskują.
Lewis dodał, że nie zamierza uczestniczyć w tym, i prosi o przyjęcie jego rezygnacji.

APS to druga co do wielkości narodowe stowarzyszenie fizyków. Największe Deuteche Physikalische Gesselschaft działa w Niemczech.

(mem/DailyTech)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27497 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]