Abp Raymond Burke: Msza Trydencka bez ministrantek i świeckich szafarzy

Aktualizacja: 2010-08-13 11:21 am

Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej abp Raymond Burke w swojej przedmowie do kanonicznego studium motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum autorstwa ks. Gero P. Weishaupta napisał m. in., że zarówno ministrantki, jak i świeccy nadzwyczajni szafarze komunii św. nie mogą pełnić posługi podczas mszy w klasycznym rycie rzymskim, gdyż jest to sprzeczne z zasadą integralności mszału bł. Jana XXIII z 1962 r.

Zdaniem zwierzchnika kościelnego sądownictwa powinna zostać zachowana podstawowa zasada, że przy celebrowaniu mszy i innych obrzędów według ksiąg sprzed posoborowej reformy liturgii należy generalnie  zachowywać przepisy dyscyplinarne dotyczące tych obrzędów obowiązujące przed reformą. Późniejsze normy powinny być zachowywane  tylko o tyle, o ile ich odrzucenie zagrażałoby bezpośrednio dobru dusz. Najlepszym przykładem takiej normy są złagodzone przepisy dotyczące postu eucharystycznego. Byłoby ze szkodą dla duszy wiernego, gdyby nie przystąpił do komunii tylko dlatego, że nie zachował trzygodzinnego postu eucharystycznego, obowiązującego w 1962 r.

Za: Christianista.pl -- [Org. tytuł: « Abp Raymond Burke: msza trydencka bez ministrantek i świekich szafarzy»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=25668 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]