Wojciech Jaruzelski domagał się wkroczenia wojsk sowieckich do Polski

Aktualizacja: 2009-12-10 12:20 pm

W przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego IPN opublikował notatkę, z której jasno wynika, iż Wojciech Jaruzelski, ówczesny I sekretarz PZPR domagał się w 1981 r. interwencji sowieckiej w Polsce.

Autorem notatki jest gen. Wiktor Anoszkin, ówczesny adiutant naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego. W rozmowie gen. Jaruzelski wielokrotnie domagał się od Sowietów wprowadzenia do Polski wojsk Układu Warszawskiego.

Image“Robotnicy w zakładach pracy mogą strajkować – mówi Jaruzelski – Tam panoszy się “Solidarność”. Partia w zakładach sama nic nie będzie w stanie zrobić. Jednak strajki są dla nas najlepszym wariantem. Robotnicy pozostaną na miejscu. Będzie gorzej, jeśli wyjdą z zakładów pracy i zaczną dewastować komitety partyjne, organizować demonstracje uliczne itd. Gdyby to miało ogarnąć cały kraj, to wy (ZSRR) będziecie nam musieli pomóc. Sami nie damy sobie rady z wielomilionowym tłumem”.

Na pytanie gen. Kulikowa, czy zdecydował o realizacji planu wprowadzenia stanu wojennego, Jaruzelski odpowiada: “Tak, pod warunkiem, że udzielicie nam pomocy”.

Licząc na pomoc Układu Warszawskiego, Jaruzelski apelował: “w żadnym wypadku nie wprowadzajcie Niemców!!! To by nam bardzo zaszkodziło”.

Jaruzelski relacjonował też Kulikowowi scenariusz wprowadzenia stanu wojennego: mówił, że “sprawa najważniejsza to zaaresztowanie 6000 przeciwników”, do aresztowania których “wybrano 80.000 osób”. Dodawał też, że szczególnie znaczenie ma “utrzymanie radia i telewizji”.

Wszystkie działania będą prowadzone pod hasłem “Obrona Ojczyzny”, ale Jaruzelski jasno wyraził, że to “hasło polityczne”, użyte dlatego, “by na pierwszy plan nie wysuwać Partii, która nie cieszy się popularności w narodzie”.

Opublikowanie notatki ma duże znaczenie dla odkrywania prawdy o postawie Jaruzelskiego w początkach lat 80-tych. Lansowany przez niego i jego politycznych popleczników i spadkobierców mit o “mniejszego zła”, czyli wprowadzenia stanu wojennego dla niedopuszczenia do sowieckiej interwencji definitywnie legł w gruzach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=16438 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]