- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Adamowi Michnikowi

Skrajną “poprawnością polityczną” jest decyzja Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dawna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, dawna Akademia Pedagogiczna) o nadaniu doktoratu honoris causa szefowi “Gazety Wyborczej”. Nie dziwi więc protest pracowników tejże uczelni, który publikuję poniżej.

Jako syn nieżyjącego pracownika naukowego tejże uczelni protest ten w pełni popieram. Jeżeli będzie pikieta pod uczelnią, to wezmę w niej udział, tak jak wziąłem udział w pikiecie pod KUL przeciwko nadaniu doktoratu h.c. dla Wiktora Juszczenki.

Dodam, ze właśnie dlatego oddałem redakcji “Tygodnika Powszechnego” Medal św. Jerzego, aby nie być w jednym szeregu z takimi osobami jak Adam Michnik.

Przy okazji podziwiam odwagę sygnatariuszy protestu, których “Gazeta Wyborcza” i krakowski “salon” będzie atakować z całą zajadłością.

Stanowcze NIE !


Nadanie Adamowi Michnikowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało zapowiedziane przez władze Uczelni na 17 listopada b. r.

Należy wyjaśnić, że decyzja przyznania tegoż doktoratu była  n i e z g o d n a z wolą większości osób obecnych na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 9 lipca b. r., na którym wniosek ten został formalnie przegłosowany. Tylko 36 osób, czyli 46,2 %, zagłosowało „tak”,  a pozostali (42 osoby – 53,8 %) albo wyrazili sprzeciw, wybierając „nie”, albo wstrzymali się od głosu, lub też oddali głosy nieważne. W czasie dyskusji dwie osoby ustosunkowały się krytycznie do propozycji, uzasadniając swoje stanowisko, ale dalszą dyskusję przerwano.   Wniosek o przyznaniu tegoż doktoratu honoris causa został zainicjowany „odgórnie”. Najpierw pomysł podsunięto Instytutowi Filozofii i Socjologii, gdzie został   o d r z u c o n y  przez Radę tegoż Instytutu, a potem Instytutowi Politologii, którego Rada go zatwierdziła.

Szacunek dla naszej Uczelni i sprzeciw wobec zainspirowanej „jedności” nakazuje nam wyrazić stanowcze NIE i upublicznić to stanowisko.

Za wyrażających sprzeciw nauczycieli akademickich

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor

dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP

dr hab. Józef Misiek, prof. UP

(kolejne podpisy są sukcesywnie składane)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]