Zmarł postulator procesu kanonizacyjnego pastuszków fatimskich

Aktualizacja: 2009-10-29 3:55 pm

28 października w Fatimie zmarł ksiądz Ludwik Kondor, wicepostulator procesu kanonizacyjnego pastuszków fatimskich.

Od godziny 18.00 ciało jest wystawione w Seminarium Słowa Bożego (Seminário Verbo Divino) w Fatimie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 30 października o godz. 11.00 w Kościół Trójcy Przenajświętszej | Sanktuarium Fatimskiego. Ks. Kondor zostanie pochowany na cmentarzu w Fatimie.

Ksiądz Ludwik Kondor należał do Zgromadzenia Słowa Bożego.

Urodził się 22 czerwca 1928 roku w Csikvánd na Węgrzech. Tam też w latach 1934 – 39 chodził do szkoły podstawowej.

W 1940 roku wstąpił do internatu prowadzonego przez księży benedyktynów, a następnie do internatu ojców cystersów w Székesfehérvár.

Liceum ukończył w 1944 roku, kiedy Węgry były już kontrolowane przez Rosjan.

20 sierpnia 1946 roku, mając 18 lat wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. 8 września 1948 roku złożył pierwsze śluby zakonne i (jeszcze na Węgrzech) rozpoczął studia filozoficzne.

W styczniu 1949 roku, na polecenie przełożonego, uciekł do Austrii – najpierw do Mödling, potem do Salzburga. Kiedy Austria została zajęta przez wojska radzieckie, 12 czerwca 1950 roku (ponownie na polecenie przełożonych) przedostał się do Niemiec.
Święcenia kapłańskie otrzymał 28 sierpnia1953 roku w St. Augustin w Niemczech.

W 1954 roku wysłano go do Fatimy w Portugalii; przybył tu 19 listopada tego samego roku. Został mianowany zastępcą prefekta seminarium swojego zgromadzenia; funkcję tę sprawował przez 4 lata, poświęcając się jednocześnie sprawie duszpasterstwa powołaniowego w północnych regionach Portugalii.

8 lipca 1956 roku po raz pierwszy spotkał się z siostrą £ucją. Było to pierwsze z licznych spotkań, które miały miejsce w następnych latach (w późniejszym czasie jako wicepostulator procesu beatyfikacyjnego miał pozwolenie na odwiedzanie widzącej).

W 1960 roku towarzyszył ordynariuszowi diecezji Leiria biskupowi João Pereira Venâncio w dwumiesięcznej podróży do różnych krajów europejskich. Po powrocie na prośbę biskupa zaczął częśæ swojego czasu poświęcaæ pracy dla diecezji, częśæ zaś – nadal dla seminarium ojców werbistów.

W Boże Narodzenie 1960 roku powierzono mu funkcję wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego pastuszków z Fatimy; sprawował ją aż do śmierci.

W 1963 roku z inicjatywy ks. Kondora rozpoczęto publikowanie w siedmiu językach biuletynu, którego głównym celem było opowiedzenie o życiu dwojga pastuszków i bieżące relacjonowanie postępów w procesie beatyfikacji. Aby upowszechniæ opinię o świętości pastuszków, biskup diecezji powierzył księdzu wicepostulatorowi wydanie książki „Wspomnienia Siostry £ucji”; dzięki staraniom księdza Kondora, została ona przetłumaczona na wiele języków i rozesłana na wszystkie kontynenty, także do krajów pozostających wówczas w strefie wpływów reżimu komunistycznego.

Przez wiele lat ks. Kondor wysyłał – tajnie, lecz z dużym sukcesem – nie tylko literaturę dotyczącą Fatimy, ale także figury Matki Bożej Fatimskiej do różnych miejsc za „żelazną kurtyną.”

Oto niektóre tylko dzieła, którym poświęcał się ks. Kondor: 1956 rok – budowa pomnika w Valinhos, 1959 rok – umieszczenie w Bazylice Różańcowej Sanktuarium Fatimskiego figury świętego Szczepana; lata 1960-1965 – współpraca z biskupem João Pereira Venâncio przy budowie seminarium diecezjalnego w Leiria, kolegium św. Michała i kolegium w miejscowości Marinha Grande; 1964 rok – powstanie Drogi Krzyżowej i Kaplicy Kalwarii; lata 1974-1997 – współpraca przy przekazywaniu pomocy finansowej Weltkirche-Köln (organizacja „Kościół Uniwersalny” z Kolonii) dla diecezji, klasztorów, domów dla księży, parafii i ośrodków pomocy społecznej w Portugalii; lata 1974–1997 współpraca z Europäischer Hilfsfound (Europejskim Funduszem Pomocy) Konferencji Episkopatów Austrii, Niemiec i Szwajcarii na rzecz wsparcia dla diecezji portugalskich; 1979 rok – budowa nowego Domu Biskupiego w Leiria; lata 1975-1985 – pomoc przy budowie nowych klasztorów karmelitańskich w Patacão (diecezja Faro), Bom Jesus (diecezja Braga) i São Bernardo (diecezja Aveiro).

Przez wiele lat pełnił także rolę pośrednika między instytucjami Kościoła niemieckiego a portugalskimi diecezjami dla realizacji podjętych w nich inicjatyw. Spośród wielu cennych dzieł pomocy dla Kościoła katolickiego w Portugalii warto podkreśliæ wsparcie przy budowie kościołów na Azorach po wielkim trzęsieniu ziemi, które miało tam miejsce 1 stycznia1980 roku.

W 2000 roku aktywne zabiegi księdza Kondora – przy poparciu kardynała Meisnera z Kolonii – sprawiły, że papież Jan Paweł II przyjechał do Fatimy, aby 13 maja 2000 roku beatyfikowaæ pastuszków (mimo wcześniej podanej publicznie informacji, że uroczystośæ ta odbędzie się w Rzymie).

15 listopada 2004 roku wicepostulator rozpoczął proces kanoniczny dotyczący cudownego uzdrowienia przypisywanego błogosławionym Franciszkowi i Hiacyncie, który przekazał do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie.

50. lecie jego kapłaństwa i pobytu w Portugalii zostało w marcu 2004 roku upamiętnione przez organizację „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

18 stycznia 2006 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi (port. Ordem de Mérito), przyznanym przez Prezydenta Republiki Portugalskiej Jorge Sampaio.

Podczas obchodów złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Kondor powiedział:

„Od dzieciństwa chciałem byæ księdzem. Moi rodzice wysłali mnie do szkoły, w której obowiązywały surowe zasady, żeby zrobiæ ze mnie człowieka… W wieku 18 lat wstąpiłem do Zgromadzenia Słowa Bożego, aby zostaæ misjonarzem. Dlatego musiałem opuściæ moją ojczyznę i wieku 25 lat zostałem wyświęcony na księdza. Od tej chwili minęło 50 lat. Kiedy dziś patrzę wstecz i wspominam tamte lata mojego życia, mogę was zapewniæ, że jestem szczęśliwy z mojego powołania, zaświadczyæ, że warto poświęciæ i oddaæ się Jezusowi Chrystusowi, a także pracowaæ dla upowszechniania Królestwa Bożego.”

¯yciowa droga i dzieła ks. Ludwika Kondora ukazują, iż upowszechnianie orędzia fatimskiego i Kościół w Portugalii bardzo wiele zawdzięczają pracy tego gorliwego kapłana, którego polecamy Bożemu miłosierdziu.

Biskup diecezji Leiria – Fatima informując o śmierci księdza Ludwika Kondora, składa Bogu dzięki za dar, jakim był ten kapłan.

ks. Jorge Guarda, wikariusz generalny diecezji Leiria – Fatima

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Za: Sancutario de Fatima -- [Org. tytuł: « Ksi¹dz Ludwik Kondor, niech odpoczywa w pokoju!»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=15250 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]