Kurtyka o rosyjskich fałszerstwach

Aktualizacja: 2009-08-31 7:13 pm

“Rzeczpospolita” dotarła do specjalnego oświadczenia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki. Szef IPN odpowiada Rosjanom, którzy podważają historyczne fakty z czasów II wojny światowej.

W ostatnich dniach mamy do czynienia z podjętą przez media i niektóre instytucje w Rosji bezprecedensową próbą podważenia wyników badań naukowych, opartych o rzetelną podstawę źródłową. Szczególny niepokój wzbudza fakt, iż w kampanii tej biorą udział przedstawiciele instytucji państwowych, na czele ze Służbą Wywiadu Zagranicznego Rosji i członkami prezydenckiej Komisji dla Przeciwdziałania Próbom Fałszowania Historii na Szkodę Interesów Rosji – pisze w oświadczeniu Kurtyka.

Prezes IPN odnosi się w swoim piśmie do pięciu tematów.

Pierwszym z nich jest sprawa losu jeńców sowieckich, zmarłych w obozach jenieckich w Polsce w latach 1919-1921. Kurtyka przywołuje wyniki badań naukowych, według których jeńcy umierali głównie z powodu tyfusu.  Epidemia ta ciężko doświadczyła wówczas także Polaków. Pojawiające się nieustannie propagandowo zawyżone szacunki liczby zmarłych jeńców sowieckich nie mają nic wspólnego z opartymi na źródłach ustaleniami naukowych. Wyniki badań naukowych wskazują, iż liczba ta nie przekraczała 17 tysięcy – pisze historyk.

Druga sprawa to podpisana 26 I 1934 r. między Polską a Niemcami “Deklaracja o niestosowaniu przemocy”. Pojawiające się ostatnio stwierdzenia, jakoby “Deklaracji” towarzyszył tajny protokół, są kłamstwem. Kłamstwo to odwołuje się do spreparowanego dokumentu podrzuconego francuskiej prasie w 1935 r. przez wywiad sowiecki – tłumaczy Kurtyka.

Trzeci temat to próba usprawiedliwiania przez Rosjan paktu Ribbentrop-Mołotow. Z udostępnionej w ostatnich latach dokumentacji sowieckiej wyraźnie wynika, iż zawierając ten układ (i wypełniając jego postanowienia do ostatnich godzin przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej), Stalin liczył na realizację własnych planów strategicznych – obala argumenty Rosjan szef IPN.

Czwarta sprawa to rzekoma kolaboracja ministra Józefa Becka z wywiadem niemieckim. Prof. Kurtyka przypomina wszystkie poczynania Becka, które przeczą niepopartej żadnymi dowodami tezie Rosjan.

W piątym punkcie swojego oświadczenia prezes IPN podnosi kwestię zagrabionych przez Armię Czerwoną polskich archiwów państwowych. Są wśród nich dokumenty m.in. Sztabu Głównego Wojska Polskiego (w tym zwłaszcza jego Oddziału II), Ministerstwa Spraw Wojskowych, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, Policji Państwowej, Biura Inspekcji przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, Komisarza Generalnego RP w Gdańsku, Instytutu im. Józefa Piłsudskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionów Polskich, Związku Strzeleckiego, Naczelnego Komitetu Narodowego, Rady Regencyjnej i Tymczasowej Rady Stanu.

(wg, rp.pl)

Pełny tekst oświadczenia prof. Janusza Kurtyki w “Rzeczpospolitej”

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=13523 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]