Sąd utrzymał zakaz dystrybucji Biblii w szkołach

Aktualizacja: 2009-07-27 9:47 am

Federalny Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję sądu niższej instancji zakazującą rozprowadzania Biblii w szkołach podstawowych na terenie okręgu południowego stanu Missouri.

Obie strony sporu uznały jednak werdykt za swoje zwycięstwo. Prawnicy, reprezentujący South Iron School District w Annapolis cieszą się, że pozwala on wprowadzić w życie zakaz dystrybucji Biblii, zaś strona przeciwna jest zadowolona, gdyż – jej zdaniem – orzeczenie nie zakazuje wręczania na terenie placówek szkolnych broszur informujących, gdzie uczniowie mogą uzyskać bezpłatne egzemplarze Biblii.

Przez ponad 30 lat na terenie wiejskiego okręgu Missouri, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od Saint Louis, chrześcijańskie Stowarzyszenie Gedeonitów mogło rozdawać dzieciom z piątej klasy bezpłatne egzemplarze Biblii. W 2005 roku w imieniu czterech rodzin zażalenie przeciwko tego typu praktykom wniosło do sądu Amerykańskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (ACLU).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów jest chrześcijańską organizacją ponadwyznaniową zrzeszającą osoby świeckie różnych zawodów, której celem jest rozpowszechnianie Słowa Bożego. Członkowie organizacji umieszczają Nowe Testamenty w hotelach, szpitalach, szkołach, uczelniach, zakładach karnych, domach poprawczych, jednostkach wojskowych i innych miejscach. Obecnie działa około stu tysięcy Gedeonitów w ponad 170 krajach, w tym także w Polsce.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=11752 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]