Największe absurdy w Unii Europejskiej – wyniki konkursu 2007

Aktualizacja: 2007-12-15 12:04 pm

Wymogi sanitarne dla bacówek, konieczność posiadania zaświadczenia o umiejętności wspinania się na drzewa oraz ograniczenie nazwy “marmolada” tylko dla produktów z owoców cytrusowych – to przepisy unijne, które wskazali zwycięzcy konkursu “Największy absurd w Unii Europejskiej”.

Konkurs po raz trzeci zorganizował poseł Parlamentu Europejskiego z ramienia LPR Mirosław Piotrowski. W piątek w jego biurze poselskim w Lublinie zwycięzcy otrzymali nagrody, które ufundował Piotrowski. On sam nie zasiada w jury. Tworzą je lubelscy dziennikarze i naukowcy.

Piotrowski powiedział, że konkurs ma charakter edukacyjny, bo wyszukanie absurdu w UE, łączy się ze zdobyciem wiedzy o jej strukturach, organizacji a czasem wymaga także śledzenia wypowiedzi polityków UE. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Od czasu kiedy zostaliśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej musimy dostrzegać nie tylko profity z tego płynące, ale także mankamenty – powiedział Piotrowski.

Przewodniczący jury rektor Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie, prof. Marek Żmigrodzki podkreślił, że jury promowało prace rzetelnie udokumentowane, wskazujące na konkretną regulację prawną czy wydarzenie w Unii Europejskiej i wykazujące jego absurdalność lub śmieszność. Nie mogła to być jakaś zasłyszana plotka – zaznaczył.

Pierwsza nagrodę, czyli wycieczkę do Strasburga i aparat fotograficzny, przyznano Adamowi Białkowi z Ostrowa Wielkopolskiego za zgłoszenie przepisów dotyczących wymogów sanitarnych dla bacówek, w których górale robią oscypki – bacówki powinny być wyłożone glazurą, wyposażone w umywalnie z ciepłą i zimną wodą a w oknach mieć zainstalowane siatki przeciw owadom.

Przyznano także cztery wyróżnienia, m.in. Arturowi Lisowi z Karwowa k. Opatowa, który zgłosił propozycję zakazu wyprzedzania pojazdów przez kierowców tirów, co miałoby zmniejszyć liczbą śmiertelnych wypadków drogowych.

Na konkurs wpłynęło około 100 prac z całego kraju.

Za: Najwyższy Czas!

     
 

WYNIKI KONKURSU

Kapituła konkurs na opis lub udokumentowanie wydarzenia lub/i wypowiedzi zasługujących na miano „Największego absurdu w Unii Europejskiej”.
Po burzliwych obradach, przyznała trzy nagrody oraz pięć wyróżnień (w tym dwa specjalne).

Pierwsze miejsce przyznano:
Adamowi Białkowi z Ostrowa Wielkopolskiego
Za zgłoszenie dotyczące wymogów dla bacówek,

„ … bacówki w glazurze – górale, którzy je wytwarzają powinni zadbać o higienę. Ich placówki muszą mieć umywalnie z ciepłą i zimną wodą, WC, ściany pokryte glazurą i siatki przeciw owadom oknach. (czekamy z niecierpliwością by na własne oczy ujrzeć glazurę w bacówce w dolinie Kościeliskiej)…”

Drugą nagrodę dostał:
Tomasz Pęksa z Lublina
Za zgłoszenie regulacji unijnych z 1982 r zgodnie z którymi marmoladę można wytwarzać tylko z owoców cytrusowych

„ … Moim zdaniem warto dbać o to, aby społeczeństwo krajów cz³onkowskich UE znało obowiązujące na jej terenie prawo by uniknąć wielu przykrych sytuacji na przykład takich jak w życiu Johana Thiery’ego, któremu groziło więzienia za sprzedawanie morelowej marmolady. Okazało się, że na określenie “marmolada” zasługują jedynie wyroby wykonane z owoców cytrusowych. Unijne prawo potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej stwierdzeniem “Prawo jest prawem.” I warto zapoznać sicze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w Unii aby nie znaleźć się w podobnej sytuacji. ..”

Trzecie miejsce otrzymała:
Marta Skotnicka z Zielonej Góry
Przez pierwsze 40 lat istnienia wspólnot europejskich wydano około 10 tys. aktów prawnych, po roku 1997 już prawie 12 tys. Mają one ponad 85 tys. stron.
UE zaczyna się zajmować rzeczami mało istotnymi a oto przykład na tle tysiąca innych:
Zgłoszenie dotyczące konieczność posiadanie zaświadczenia o posiadaniu umiejętności wspinania się na drzewa.
„…Inżynier elektronik, Chris Baker, dostał zlecenie zamontowania na drzewie kamery telewizyjne , która miała obserwować parę orłów. Przyglądali się tej czynności urzędnicy, jeden z nich zapytał Chrisa czy posiada zaświadczenie o posiadaniu umiejętności wspinania się na drzewa. Gdy Chris zaprzeczył, został od razu ściągnięty z drzewa i ściągnięto z daleko wykwalifikowanego wspinacza po drzewach ,który posiadał takie zaświadczenie. Wg takiego zaświadczenia należy ćwiczyć na “drzewie wg standardów unijnych…” ( Sunday Telegraph)

Wyróżnienia przyznano:
Sylwii Zając
„… Wymóg zlikwidowania kantów między ścianami a podłogą w szkolnych kuchniach …”

Arturowi Lisowi z Karwowa k/Opatowa
„Raport PE w sprawie zalecenia, by od 2010 r. zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków o połowę” wśród pomysłów znajduje się zakaz wyprzedzania pojazdów przez kierowców tirów.
Agacie Jurczyk ze Strzegomia
„… Interpretacja przepisów UE dotyczących dopłat za uprawnianie ziemi osób, które bezprawnie zajmują czyjeś grunty …”

„…Każdy z rolników wie, że dotacje może otrzymać tylko od gruntów rolnych, więc jeżeli ktoś zdecydował się na obsianie kawałka ziemi może się starać o dopłatę. Polscy rolnicy wykorzystują nieścisłość i starają się o przysługujące im dotacje… Zgodnie z unijnymi przepisami, dopłata to zwrot kosztów poniesionych przez tego, kto uprawia ziemię – tłumaczy Włodzimierz Główczyński, dyrektor wrocławskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Nie przysługuje właścicielowi pola, ale temu, kto je użytkuje – argumentuje. Ale Agencja nie sprawdza, czy rolnik ma prawo do zajęcia ziemi. Wystarczy jej odpowiednie oświadczenie zainteresowanego. – Sprawy własnościowe rolnicy muszą rozwiązać już między sobą. My w to nie wnikamy – dodaje dyrektor… Urzędnicy ARiMR twierdzą ,że na jeden kawałek pola wnioski o dotacje składa nawet pięciu rolników. Więc spokojnie możemy obsiać pole sąsiada i..złożyć wniosek o dopłatę. Taki incydent miał miejsce w okolicach Wrocławia. Dochodziło do wielu oszustw, przeprowadzona kontrola wykazała m.in., że wielkość pola jest często zawyżona lub na miejscu, na którym ma się znajdować pole stoją budynki, biegnie droga, płynie rzeka lub … znajduje się wiejski cmentarz!.…”.

wyróżnienie specjalne przyznano:
Lechowi Maziakowskiemu z Waszyngtonu,
oraz Prywatnemu LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie


Skład Kapituły:
1. Przewodniczący – prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, JM Rektor Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie
2. dr Michał Gołoś – JM Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
3. Wojciech Sumliński – redaktor tygodnika Wprost
4. Tomasz Rakowski– dyrektor TVP 3 Lublin
5. Mariusz Hamerski – wydawca gazety Nasze Miasto Lublin

Za: Strona internetowa Biura Poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Mirosława Piotrowskiego

 

 
     

KOMENTARZ BIBUŁY: Po raz kolejny pochwalając pomysł prof. Piotrowskiego ukazywania absurdów Unii Europejskiej (a największym absurdem jest sama Unia…), chcielibyśmy pogratulować zwycięzcom i uczestnikom konkursu, w tym p. Lechowi Maziakowskiemu za otrzymanie Specjalnego Wyróżnienia.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1475 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]