Sąd w Pennsylvani wydał decyzję sprzyjającą poligamii

Aktualizacja: 2006-10-2 12:00 am

Sąd Najwyższy stanu Pennyslvania wydał orzeczenie, w którym stwiedza że ojciec ma prawo przekazywać swojej córce “wiarę” w poligamię. Stosunkiem głosów 5-1 sąd przyznał Stanleyowi M. Shepp należącemu do “kościoła” Mormonów, prawo do nauczania swojej 13-letniej córki o poligamii. Aczkolwiek poligamia jest zabroniona w Stanach Zjednoczonych i sekta Mormonów oficjalnie jej nie popiera (choć cały czas stanowi jeden z “kanonów wiary”), to wielu Mormonów praktykuje ją.
Decyzja sądu została wydana pomimo sprzeciwu matki, która zeznawała, że właśnie zainteresowanie męża poligamią sprawiło, że ich małżeństwo rozpadło się. Pomimo, że sąd wyraził przypuszczenie – potwierdzone stwierdzeniami matki – że ojciec potajemnie przygotowuje 13-letnią córkę do małżeństwa, sędzina Sandra Schultz Newman napisała w uzasadnieniu, że “Nie dostrzegamy w dyskutowaniu tych spraw [poligamii] poważnego zagrożenia dla dziecka”.

Sędzina Newman napisała również, że “zainteresowanie stanu [Pennsylvania] w przestrzeganiu prawa anty-bigamicznego “nie jest najwyższej wagi””.

 

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=605 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]