Aktualizacja strony została wstrzymana

polish holocaust

Walczyły także dzieci

W Wielki Czwartek wyprowadzałam na pastwisko krowy i zauważyłam dwa niemieckie samoloty lecące nad pobliskimi ukraińskimi wsiami Łyczty i Jaromel. Krążyły one długo nad Jaromlem

Strzałem w tył głowy

Od prawdy o zbrodni katyńskiej ważniejszy był sojusz, który miał przynieść zwycięstwo nad III Rzeszą Potworna machina zbrodni na polskiej elicie – jeńcach Kozielska, Starobielska

Zagadka notatki Szelepina – dr Witold Wasilewski

W początku marca 1940 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) adresowane do „towarzysza Stalina” pismo z

Rocznica mordu w Hucie Pieniackiej

28 lutego 1944 r. Ukraińska Powstańcza Armia oraz ukraińcy żołnierze z 4 Pułku Policyjnego SS dokonali rzezi bezbronnych polskich mieszkańców Huty Pieniackiej, wsi w województwie

Rocznica mordu w Berezowicy Małej

Mord w Berezowicy Małej był jedną z typowych rzezi dokonanych w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej zamieszkującej Kresy. Cofający się przed Armią

Powstanie film o ludobójstwie na Wołyniu

Młody reżyser z Krakowa przygotowuje się do zdjęć o obronie wsi Przebraże przed Ukraińską Powstańczą Armią ? informuje „Rzeczpospolita”. Scenarzysta Artur Krasicki i reżyser Jarosław

Zbrodnie bez przedawnienia

10 lutego 1940 roku państwo sowieckie rozpoczęło realizację planu masowych deportacji polskich obywateli w głąb ZSRS. Pierwsza fala objęła 140 tysięcy ludzi, przede wszystkim osadników

Skażone sądy

Z prof. Dieterem Schenkiem, niemieckim historykiem i kryminologiem, autorem książki „Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej”, rozmawia Bogusław Rąpała

Dowody Burdenki i brzoza Anodiny

Kiedy Kreml chce pokazać Warszawie, do kogo należy ostatnie słowo we wzajemnych stosunkach, przywołuje nieoficjalnymi drogami raport komisji Burdenki z 1944 r. – według tego

Kazachstan – tam Katyń trwa

Najgłębiej tkwiącym w pamięci zbiorowej symbolem eksterminacji Polaków na Kresach jest zbrodnia katyńska. Należy jednak pamiętać, że planowe komunistyczne ludobójstwo wybranych kategorii Narodu Polskiego rozpoczęło

Kwerenda w kazachskich archiwach

Prokuratorzy z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku przygotowali wniosek o pomoc prawną do władz Kazachstanu. Pytają, czy w zasobach archiwalnych znajdują

Męczennicy Kresów

Choć ginęli w straszliwych męczarniach, nieraz przed ołtarzem w czasie Eucharystii, płacąc cenę życia za to, że nie opuścili swoich parafian w obliczu śmiertelnego zagrożenia,

Poczet kresowych męczenników

Dokumenty dotyczące ks. Ludwika Wrodarczyka, zamordowanego przez ukraińskich nacjonalistów, trafiły do Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej w Drohiczynie, zajmującego się przygotowaniem procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu. Zabezpieczane są

Przemilczane ludobójstwo

Stalinowskie represje lat 1937-1938 objęły do miliona Polaków, obywateli Związku Sowieckiego Z profesorem Wojciechem Materskim, dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN, badaczem reżimu stalinowskiego rozmawia Łukasz
Skip to content