occultism

Dzieci „wiernego Henryka”

Dwóch działaczy neofaszystowskiej niemieckiej NPD kupiło opustoszały zamek na skaraju wioski Trebnitz. Zamek jest potężną, choć bardzo zaniedbaną, liczącą ponad 8 tys metrów kwadratowych, budowlą,

Kursy szamanizmu w katolickiej parafii

W biuletynie parafialnym parafii Mary Seat of Wisdom w Park Ridge w stanie Illinois ksiądz Michael Wanda zaprasza na wykład pt „Duchowość szamańska”. Oto treść
Skip to content