Aktualizacja strony została wstrzymana

kresy

358. rocznica Ślubów Lwowskich

Było to 1 kwietnia Roku Pańskiego 1656, w czas gdy kraj nawałnica szwedzka pustoszyła. „Majestat króla Jana Kazimierza padł wedle zwyczaju krzyżem i korzył się

Strach to czytać!

Rok temu przez prawicowe media przetoczyła się rocznicowa fala wspomnień o zbrodni wołyńskiej. W tym roku już się nie przetoczy – bo i rocznica nie

Ukraina: polski kościół sprzedany na cegły?

„Sprzedam polski budynek z XIX-ego wieku pod rozbiórkę” – taką informację można znaleźć na różnych stronach z ogłoszeniami. Budynek to XIX-wieczna świątynia katolicka w Kamionce

Lech Kaczyński – czy zdradził Kresy Wschodnie?

Milczenie na temat rozwoju kultu OUN-UPA na Ukrainie, upominanie Polaków na Litwie za nieposiadanie litewskich flag, potępienie Operacji „Wisła”, wycofanie patronatu nad obchodami 65. rocznicy

Przebraże – ostoja polskości na Wołyniu

Przebraże to miejscowość, która stała się ostoją dla uciekinierów w czasie rzezi Polaków na Wołyniu. To w niej chronili się bezbronni ludzie przed okrucieństwem UPA.

Mordowali bezbronnych

Od zbrodni popełnionej przez sowieckich i żydowskich „partyzantów” w Koniuchach, na obrzeżu Puszczy Rudnickiej, mija właśnie 70 lat. Śledztwo w tej sprawie, po interwencjach Kongresu

Sprawiedliwość po ukraińsku

Z ks. dr. Michałem Bajcarem, sędzią Sądu Arcybiskupiego we Lwowie, proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gródku Jagiellońskim na Ukrainie, rozmawia Mariusz Kamieniecki

Oddala się szansa powrotu

W Kazachstanie żyją do dziś potomkowie polskich przesiedleńców przywiezionych tam przez władze sowieckie w 1936 roku. Wysiedlenie części Polaków z okolic Źytomierza, Kamieńca Podolskiego, Dołbysza

Niechlubna rola duchownych w Rzezi Wołyńskiej

Artykuł dla Historii na portalu Wirtualna Polska.   Rzeź Wołyńska, której 70. rocznicę obchodzimy w tym roku to fragment większej całości, jakim było ludobójstwa dokonane na

Lida pod polskimi flagami

Niezwykłą, jak na białoruskie realia, akcję pod nazwą „Wywieś polską flagę w Dniu Niepodległości” przeprowadziła 11 listopada patriotyczna młodzież polska w Lidzie. Na apel młodych

Lwowskie cmentarze

Lwowskie Cmentarze Łyczakowski i Orląt to część polskiej historii. Na tych wyjątkowych nekropoliach spoczywają wybitni polscy naukowcy, artyści i żołnierze od powstańców styczniowych po obrońców

Komunistów bił, gdzie chciał i jak chciał

As polskiego wywiadu, przemytnik i złodziej uzależniony od kokainy, znakomity pisarz i wykonawca wyroków śmierci na agentach. Mija 49 lat od śmierci Sergiusza Piaseckiego. Urodził

Zdewastowano krzyże w Kuropatach

Tuż po zakończeniu sobotnich prac porządkujących w mińskim lesie Kurapaty, gdzie w czasach stalinowskich rozstrzeliwano obywateli ZSRR, w tym Polaków, nieznany sprawcy złamali 8 drewnianych

Przyszła garstka ludzi

Uroczystości państwowe na skwerze Wołyńskim w Warszawie. Miało być godnie i podniośle, bo wszyscy jesteśmy to winni ofiarom ludobójstwa OUN-UPA, ludziom, którzy zginęli za to

Kto wylobbował „czystki”

Z Ewą Siemaszko, badaczem zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Kresach II Rzeczypospolitej, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler „Zorganizowany i masowy wymiar Zbrodni Wołyńskiej nadał jej charakter czystki etnicznej

Na miłość Boga, darujcie nam życie

Fragment książki „Wołyń we krwi 1943” W maju 1943 roku najwięcej napadów miało miejsce w powiatach: dubieńskim, sarneńskim i zdołbunowskim. Kapucyn o. Serafin Kaszuba (dziś

Prawda o zbrodni wołyńskiej

Z dr Joanną Wieliczką-Szarkową, autorką książki „Wołyń we krwi 1943”, rozmawia Adam Kruczek Nie spotkałem w polskiej literaturze przedmiotu książki, która by w tak kompleksowy

Lwów zagrożony

Podczas 37 sesji Konferencji Generalnej UNESCO może zostać podjęta decyzja o wyłączeniu lwowskiej starówki z listy Światowego Dziedzictwa – taką informację podał kierownik Wydziału Ochrony

Wołyńskie ludobójstwo

Wołyńskie ludobójstwo – z dr. Leonem Popkiem, historykiem z IPN, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Podolskiej w Lublinie, rozmawia Mateusz Rawicz.  Jest Pan autorem

Kolejny kościół popada w ruinę

We wsi Kniażyce, w obwodzie mohylewskim, na oczach jej bezradnych mieszkańców popada w ruinę kościół katolicki pw. św. Mikołaja. Stare freski praktycznie już nie istnieją,

Trwa depolonizacja naszej diaspory

W ubiegłym roku koalicja PO-PSL przeprowadziła ustawę znoszącą rozdzielanie przez Senat pieniędzy na organizacje Polaków mieszkających poza krajem. Teraz tymi środkami dysponuje MSZ i organizacje

Dwory i pałace na Kresach Wschodnich

Album „Dwory i pałace na Kresach Wschodnich. Między Niemnem a Bugiem” jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, w której tak szeroko omówione zostały dzieje dawnych

Polowanie na samotną skwarkę

W naszych gloryfikujących wolność osobistą czasach post i wstrzemięźliwość spotykają się z powszechnym odrzuceniem, niezrozumieniem i wzgardą.  Uważa się je za coś prymitywnego, dobrego może

Polska apokalipsa w Podkamieniu

W bestialskiej napaści na klasztor dominikański w Podkamieniu przez kureń UPA i oddział 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS Dywizji SS-Galizien zginęło od 400 do 600

Oddali hołd żołnierzom niezłomnym z Kresów

Złożeniem kwiatów, modlitwą i zapaleniem zniczy Polacy na Białorusi oddali dziś hołd żołnierzom wyklętym z Kresów. Odwiedzili m.in.  miejsca związane z oddziałami Jana Borysewicza ps.
Skip to content