fsspx

Zwycięstwo abpa Marcela Lefebvre

Papież Benedykt XVI zniósł ekskomunikę nałożoną na czterech biskupów Bractwa Św. Piusa X – popularnie zwanych „lefebrystami”, od nazwiska założyciela Bractwa. Jest to, po przywróceniu

Wycofanie kwestionowanej ekskomuniki Bractwa Św. Piusa X! „Wyrażamy naszą synowską wdzięczność Ojcu Świętemu za ten gest, z którego korzyść odniesie nie tylko samo Bractwo Św. Piusa X, ale i cały Kościół.”

Komunikat prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X Ekskomuniki biskupów konsekrowanych przez JE abpa Marcelego Lefebvre’a 30 czerwca 1988 r., zadeklarowane przez Kongregację Biskupów 1 lipca tego samego roku — ekskomuniki, których ważność zawsze kwestionowaliśmy — zostały wycofane dekretem wydanym na polecenie papieża Benedykta XVI i ogłoszonym przez tę samą kongregację 21 stycznia 2009 r. Wyrażamy naszą synowską wdzięczność Ojcu Świętemu za ten gest, z którego korzyść odniesie nie tylko samo Bractwo Św. Piusa X, ale i cały Kościół. Pragniemy coraz skuteczniej pomagać papieżowi w przezwyciężaniu bezprecedensowego kryzysu wstrząsającego katolickim światem, kryzysu, który Jan Paweł II określił jako stan „milczącej apostazji”.

Dekortyzon – bp Richard Williamson, FSSPX

Istotną chorobą dzisiejszego świata jest bezbożność. Czysto naturalna filozofia bez nadprzyrodzonego wymiaru jest tu bez dyskusji niewystarczającym lekarstwem, może jednak ona spostrzec jakim zdewastowaniem wyryło

Czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiary! – bp Bernard Fellay FSSPX

„Å»yjemy bowiem w czasach bardzo szczególnych, w czasach, które oÅ›mielÄ™ siÄ™ nazwać apokaliptycznymi. Å»yjemy w czasach apokaliptycznych; twierdzÄ™ tak nie dlatego, że znajdujÄ™ przyjemność we wszelkiego rodzaju fantastycznych dociekaniach, ale po prostu dlatego, iż to, czego jesteÅ›my Å›wiadkami, odpowiada zdarzeniom opisanym w Apokalipsie. PrawdÄ… jest, że w szerszym rozumieniu Apokalipsa przedstawia losy KoÅ›cioÅ‚a po Å›mierci Zbawiciela – aż do koÅ„ca Å›wiata. W szerszym sensie ksiÄ™ga ta musi być interpretowana jako kronika KoÅ›cioÅ‚a.”

Nadchodzi koniec miękkiego świata – Bp Ryszard Williamson, FSSPX

„CzekajÄ… nas czasy zÅ‚e; już nastaÅ‚y. […] Chodzi tu jedynie o kary doczesne, ale kary z pewnoÅ›ciÄ… nadejdÄ…. Ponieważ Pan Bóg nie przestaÅ‚ istnieć, nie przestaÅ‚ siÄ™ troszczyć o ludzkość i nie przestaÅ‚ być wszechmogÄ…cy, zatem musi w koÅ„cu zareagować, aby zrobić porzÄ…dek z obecnÄ… sytuacjÄ…. […] Nie stoimy w obliczu koÅ„ca Å›wiata, lecz w obliczu koÅ„ca t e g o Å›wiata.”

Rozmowy Bractwa św. Piusa X z Rzymem ?

Biskup Bernard Fellay oficjalnie ogłosił członkom Bractwa św. Piusa X o utworzeniu teologicznej komisji, która będzie zajmowała się zagadnieniem Soboru Watykańskiego II – informuje strona

Ukazał się Numer 8 pisma „Katolik Tradycji”

Ukazał się numer 8 pisma „Katolik Tradycji” zawierający m.in.tekst Listu Apostolskiego Motu Proprio Benedykta XVI Summorum ponficum, artykuł „Czym jest Msza święta” oraz Psalm LV

Smutne sprawy – ks. Karol Stehlin, FSSPX

Ostatnio nierzadko docierały do nas następujące opinie: „Tyle skandali w Kościele. Czemu wy o tym nie piszecie? Przecież to palące tematy ważne dla katolików. Czy
Skip to content