Aktualizacja strony została wstrzymana

catholic teaching-morals-discipline

Kiedy w końcu nawróci się Putin?

Maryja bezwzględnie nakazała odnowienie obyczajów we francuskim społeczeństwie, a zwłaszcza zaprzestanie niedzielnego handlu i pracy, powrót do życia modlitwy oraz chrześcijańskiej ascezy. Oświadczyła także, że

Romano Amerio: wiara to akt rozumu

Na czym polega cnota wiary? A konkretniej: cnota wiary w teologii katolickiej? Opinie w tej kwestii mnożą się jak grzyby po deszczu. Jedni mówią o

A może rok Hozjusza?

Gdy po raz kolejny usłyszymy, że rok 2017 jest „rokiem pamiątki reformacji” albo „rokiem Marcina Lutra”, pamiętajmy, że jako katolicy mamy własnych bohaterów. I to,

Mędrcy i głupcy w Bożym Objawieniu

Wcielony Bóg jako pierwszym objawił się mędrcom – to bodaj najważniejsza nauka płynąca ze święta Epifanii. Dlaczego liturgicznymi bohaterami uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół uczynił astrologów

Nowe Modlitwy Eucharystyczne – Michael Davies

„Kanon jest więc, ze względu na swe pochodzenie, starożytność i użycie, czcigodny, nienaruszalny i święty. Jeśli kiedykolwiek jakaś modlitwa Kościoła zrodziła się pod szczególnym natchnieniem

Katolicyzm to prymat rozumu

„Kryzys Kościoła jest przede wszystkim rezultatem kryzysu wiary” – zauważył Romano Amerio na kartach „Iota Unum”. Główną przyczyną nie jest jego zdaniem brak miłości i

Rozwój rytu rzymskiego – Michael Davies

„Przyrównywanie rytu Pawła VI do rytu św. Piusa V do jest absolutnie nieuprawnione”. Douglas Woodruff, „The Tablet”, 25 października 1975 Termin „liturgia” pochodzi od greckiego

Oktawa Bożego Narodzenia, Kalendy styczniowe

Drodzy wierni, W dniu dzisiejszym obchodzimy początek nowego roku kalendarzowego – czyli rozpoczynający go w starożytnym Rzymie dzień kalend styczniowych, od których pochodzi samo słowo

Prawdziwe nabożeństwo do NMP

Dodano: 2012-01-1 5:51 pm Wszystko z Maryją Zechciej więc pamiętać, że zasadnicza praktyka tego nabożeństwa polega na spełnia­niu wszystkich czynności przez Maryję. Daj się Jej

Quod bonum est tenete – Michael Davies

„Musimy przyznać, że wypowiedzenie przez protestantyzm wojny językowi sakralnemu było z jego strony mistrzowskim posunięciem”. Dom Prosper Gueranger, Liturgical Institutions Św. Paweł zaleca, byśmy badali

Kazanie na wspomnienie św. Jana Apostoła

Drodzy wierni, Tego roku [2009] niedziela wypadająca w Oktawie Bożego Narodzenia zbiega się ze wspomnieniem świętego Jana Apostoła [w roku 2016 przypada na wtorek, 27

Światło w ciemnościach świata

Wraz z Bożym Narodzeniem ciemność, w której zanurzony jest świat, zostaje rozproszona, a wrogowie Boga drżą ze strachu, bo wiedzą, że godzina ich porażki jest

Rekolekcje adwentowe – zakończenie

W trakcie tych rekolekcji przyglądaliśmy się rozmaitym cnotom, stanowiącym niejako kręgosłup naszego życia moralnego. Rozważaliśmy tak zwane cztery cnoty kardynalne: umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość oraz roztropność.