catholic teaching-morals-discipline

Quod bonum est tenete – Michael Davies

„Musimy przyznać, że wypowiedzenie przez protestantyzm wojny językowi sakralnemu było z jego strony mistrzowskim posunięciem”. Dom Prosper Gueranger, Liturgical Institutions Św. Paweł zaleca, byśmy badali

Kazanie na wspomnienie św. Jana Apostoła

Drodzy wierni, Tego roku [2009] niedziela wypadająca w Oktawie Bożego Narodzenia zbiega się ze wspomnieniem świętego Jana Apostoła [w roku 2016 przypada na wtorek, 27

Światło w ciemnościach świata

Wraz z Bożym Narodzeniem ciemność, w której zanurzony jest świat, zostaje rozproszona, a wrogowie Boga drżą ze strachu, bo wiedzą, że godzina ich porażki jest

Rekolekcje adwentowe – zakończenie

W trakcie tych rekolekcji przyglądaliśmy się rozmaitym cnotom, stanowiącym niejako kręgosłup naszego życia moralnego. Rozważaliśmy tak zwane cztery cnoty kardynalne: umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość oraz roztropność.

Kazanie na 4 niedzielę Adwentu

Drodzy wierni, W dzisiejszej Lekcji święty Paweł pisze do Koryntian, grupy wiernych, którym niósł prawdziwą wiarę w bardzo trudnym i pogańskim środowisku. W czasach świętego

Bulla Ineffabilis Deus

PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA W BOŹYM DEKRECIE O WCIELENIU SŁOWA BOŹEGO Niewypowiedziany Bóg, którego drogami są miłosierdzie i prawda, którego wolą jest wszechmoc, a którego mądrość

Edukacja serca – Ks. Yves le Roux FSSPX

Musimy być zawsze pewni miłości Bożej względem nas. Miłość ta nie jest utopią, ale rzeczywistością, która musi być głęboko odciśnięta na naszych sercach. Bóg jest
Skip to content