Search Results for: chabad – Page 2

Chanukija zapłonęła na Placu Grzybowskim w Warszawie

Na Placu Grzy­bow­skim w War­sza­wie za­pło­nę­ła pierw­sza świe­ca w usta­wio­nej tam cha­nu­ki­ji. Tym samym roz­po­czę­ła się Cha­nu­ka – ży­dow­skie świę­to świa­teł. Pod­czas trwa­ją­ce­go osiem dni

Zapalenie chanukowej świecy w polskojęzycznym kneSejmie

„Posłowie pokazali, że szanują żydowską tradycję. Zapalili w Sejmie chanukową świecę. Niektórzy, jak poseł Robert Biedroń, założyli nawet na tę okazję jarmułki.” Źródło: http://wiadomosci.dziennik.pl  

Polsko, gdzie są twoje groby?

Po siedemdziesięciu latach powróciliśmy – sybiracy i „dzieci tułacze” – jako pielgrzymi na dawny szlak irański, nawiedzając miejsca, gdzie pozostały groby tysięcy Polaków. Podobnie jak

Litwa: Wyższe emerytury dla obrońców Żydów

Kresy.pl: Dziś rząd ostatecznie zadecyduje, czy przyznać obrońcom Żydów status uczestnika w walce o wolność, czy nie. Taki status daje możliwość na otrzymanie wyższej emerytury.

Policja w Indiach zatrzymała tajemniczego Żyda

Policja portu lotniczego w Delhi aresztowała tajemniczego pasażera żydowskiego z Izraela, u którego znaleziono amunicję do karabinu. 54-letni Daniel Abraham Ifriti zatrzymany został 5 maja
Skip to content