bartyzel

Wawel? Nie, za wysoko! – Jacek Bartyzel

W mediach pojawiły się doniesienia, które wyglądają na coś więcej niż spekulacje, jako że z powołaniem się na wypowiedzi wysokich urzędników państwowych, że planowanym miejscem

O demokracji, demolatrii i tradycji – wywiad z prof. Jackiem Bartyzelem

W europejskiej historiozofii od koÅ„ca XIX wieku jest wyraźnie obserwowane przekonanie o postÄ™pujÄ…cym upadku cywilizacji Å‚aciÅ„skiej. Czy wedÅ‚ug Pana Profesora jest to zwiÄ…zane z rozwojem idei demokratycznej, która zdaje siÄ™, że obecnie przybraÅ‚a ksztaÅ‚t deifikacji w postaci demolatrii? Ponieważ zawarte w pytaniu pojÄ™cie cywilizacji Å‚aciÅ„skiej wyraźnie odwoÅ‚uje siÄ™ do namysÅ‚u historiozoficznego Feliksa Konecznego, to przyjmujÄ…c za punkt wyjÅ›cia jego definicjÄ™ cywilizacji Å‚aciÅ„skiej trzeba powiedzieć, że nie odrzuca ona a prori żadnej formy ustrojowej. Jest to zgodne z głównym nurtem klasycznej myÅ›li politycznej, który poczÄ…wszy od Platona i Arystotelesa nie przystÄ™puje do badania tego, co nazywamy „dobrym ustrojem” kierujÄ…c siÄ™ przyjÄ™tymi a prori zaÅ‚ożeniami. […]

Wywiad z prof. Jackiem Bartyzelem

Czy podjąłby się Pan tłumaczenia dzieł klasyków kontrrewolucji (de Maistre, de Bonald, Donoso Cortés)? Czy możemy spodziewać się w najbliższym czasie wydania tego typu pozycji?

Garota antyfaszyzmu – Jacek Bartyzel

Pewna gorliwa paniusia z czerwonego ZNP w Łodzi (nie wymieniam jej nazwiska, bo po co Herostratesom robić reklamę) zażądała, ni mniej ni więcej, tylko „dyskusji”

Jezuiccy pluraliści – Jacek Bartyzel

Rektor krakowskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, złożył wiernopoddańczą lojalkę wobec „michnikowszczyzny”, w której kaja się za udostępnienie swej

Głos Wolnej Francji zamilkł – Jacek Bartyzel

Serge de Beketch nie żyje. Francuska prawica antysystemowa poniosła w ostatnich dniach wielką stratę. 6 października zmarł w Paryżu dziennikarz, publicysta i prozaik, komentator Radia

Vivat Benedictus Magnus! – Jacek Bartyzel

Nasze zatrwożone dotąd serca przepełnia dzisiaj wielka radość. Zmęczeni latami bezsilnego przyglądania się dewastacji świętej Liturgii i miesiącami wyczekiwania na zmianę, gdy, jedna po drugiej,

Nekrologium prawicy w XXI wieku – Jacek Bartyzel

Poniżej przedstawiamy „Nekrologium prawicy XXI wieku”, opracowane przez jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich intelektualistów, dr. Jacka Bartyzela. Opracowania dr. Bartyzela można znaleźć m.in. na stronie

OSKARŻAM! – Jacek Bartyzel

W Polsce dzisiejszej dokonuje się publiczny lincz. W biały dzień, przy wyciu medialnej tłuszczy, odbywa się cywilny mord na red. Stanisławie Michalkiewiczu – człowieku odważnym
Skip to content