Aktualizacja strony została wstrzymana

kresy

Ludobójstwo w oparach kłamstwa – Jan Niewiński

Kresy to słowo-symbol, mityczny i magiczny. To nie tylko terytorium. Kresy to słowo-klucz do dziejowej skarbnicy dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na Kresach ścierały się interesy

Polacy zza Buga alarmują

Do redakcji „Rzeczpospolitej” docierają listy i e-maile od Polaków zza wschodniej granicy, którzy narzekają na kłopoty z uzyskaniem polskich wiz. Okazuje się, że szwankuje system

Opolanie uczczą ofiary ludobójstwa na Kresach

Sejmik Województwa Opolskiego, jako pierwszy w Polsce, ustanowił 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Radni przyjęli uchwałę na dzisiejszej sesji

Miasto hetmańskie

Źeby wymazać z pamięci przyszłych pokoleń imię hetmana Jana Tarnowskiego (1488-1561), sowieckie władze komunistyczne zmieniły dwie litery w nazwie założonego przez niego Tarnopola. Dla zapomnienia

Kresowa Wielkanoc Mohorta

Dlaczego piszę o Kresach i Mohorcie przy Wielkiej Nocy? Dlatego, że Wielkanoc – to jest u Pola święto kresów. Kresy to Mohort, Mohort to Kresy.

Wielkanoc na Białorusi

Na Białorusi Wielkanoc będzie świętować około 1,5 miliona katolików. Obchody święta Paschy za Bugiem mają podobny charakter jak w naszym kraju, gdyż znaczną część wiernych

Spłonął klasztor w Sokalu

Trwa gaszenie pożaru, który wybuchł dzisiaj ok. godz. 15 na terenie Kolonii Karnej nr 47 w Sokalu w obwodzie lwowskim. Przedstawiciele milicji i więzienia na

Białoruś sprzedaje dawne majątki magnackie

Dawne majątki szlacheckie i magnackie na Białorusi są w dramatycznym stanie. Aby je ratować, Ministerstwo Kultury będzie je sprzedawać przez agencje nieruchomości. Zrujnowane pałace można

Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach

Stowarzyszenie Odra-Niemen zaprasza do ogólnopolskiej, cyklicznej akcji świątecznej. Dwa razy w roku dla polskich kombatantów na Kresach przygotowujemy ze zbiórek darów rzeczowych i wpłat finansowych

Eksplozja szowinizmu na Litwie

Od 21 lat państwo litewskie prowadzi politykę instytucjonalnej dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej w tym kraju. Atmosfera niechęci do litewskich Polaków, jaką podgrzewają wypowiedzi kolejnych litewskich

Powstanie film o ludobójstwie na Wołyniu

Młody reżyser z Krakowa przygotowuje się do zdjęć o obronie wsi Przebraże przed Ukraińską Powstańczą Armią ? informuje „Rzeczpospolita”. Scenarzysta Artur Krasicki i reżyser Jarosław

Osadnicy wojskowi: prawda i mity

Mit o polonizacji zachodniej Białorusi stworzyli komuniści w czasach radzieckich. Powtarza się go do dzisiaj z dwóch powodów. Po pierwsze, by ukryć masową rusyfikację. A

W Kownie skandowano „Litwa dla Litwinów”

We czwartek w Kownie podczas obchodów Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego kilkusetosobowa grupa młodzieży, określającej się mianem patriotów, przeszła w pochodzie od Parku Spokoju (Ramybes parkas)

Litwa bliska litewskim Polakom

Litwa jest bliska 83 procentom zamieszkujących ją Polaków – wynika z ostatniego sondażu. Badanie zostało wykonane przez Litewskie Centrum Badań Społecznych, a opublikował je popularny

Śpiewne arcydzieło – Wojciech Wencel

Kto nie przeczytał jeszcze „Nadberezyńców” Floriana Czarnyszewicza, musi zrobić to natychmiast. Nie ma, że „gruba książka”, „posiadam umysł ścisły” czy „zrazy mi się przypalą”. Ta

Przybijali do ścian gwoździami

W Józefinie schwytanych ludzi przybijali do ścian kuźni gwoździami. Konali oni w straszliwych męczarniach. Na koniec upowcy podpalili kuźnię, by zwiększyć cierpienia swych ofiar i

600 lecie archidiecezji lwowskiej

Jubileusz 600-lecia przeniesienia stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa rozpoczął się dziś Kościół katolicki na Ukrainie. Uroczystej Eucharystii w bazylice archikatedralnej we Lwowie przewodniczył nuncjusz

Drugie podejście do repatriacji

Państwo powinno wziąć na siebie ciężar sprowadzenia do Polski potomków polskich zesłańców, którzy chcą zamieszkać w Ojczyźnie, zapewnić im mieszkania, pomoc finansową oraz właściwą opiekę.

Kazachstan – tam Katyń trwa

Najgłębiej tkwiącym w pamięci zbiorowej symbolem eksterminacji Polaków na Kresach jest zbrodnia katyńska. Należy jednak pamiętać, że planowe komunistyczne ludobójstwo wybranych kategorii Narodu Polskiego rozpoczęło

Słyszę, jak biją kresowe dzwony

Polskość jest czymś więcej niż Polską. Jest głosem, który woła, pieśnią, która przekracza granice, muzyką, którą niesie ptak, rzeka i wiatr. Polskość nie zna granic

Co dalej z repatriacją? – Artur Górski

W styczniu Sejm znów ma się zająć obywatelskim projektem ustawy O powrocie do Rzeczpospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych
Skip to content